Spill av video over

Da våre hemmelige tjenester nylig la frem sine trusselvurderinger, var en av de større bekymringene forsøk på å påvirke stortingsvalget i september. Dette var en bekymring som også var påvirket av dataangreptet mot Stortinget i fjor høst.

I en artikkel i Dagens Næringsliv bekrefter oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole at anser det for en risiko at fremmede makter vil kunne ønske å påvirke stortingsvalget til høsten. Geir Hågen Karlsen er en av landets fremste eksperter nettopp på påvikningsoperasjoner.

– Basert på åpne trusselvurderinger, den sikkerhetspolitiske situasjon, og et ikke helt rent rulleblad, så vi Russland som den største trusselen, sier Karlsen. Vi identifiserte deretter syv mulige tilnærminger for påvirkning av valget. Det er ennå ikke åpenbart hvilke saker som blir mest aktuelle til høsten, men tilnærmingene står seg nok uavhengig av om de konkrete sakene endres, ifølge oberstløytnanten.

– Basert på erfaring fra USA og andre steder er trolig økt polarisering den mest aktuelle tilnærmingen, for eksempel ved at man støtter grupper på begge sider i en konflikt, særlig på sosiale medier.