Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt frykter at forsinkelsen av Forsvarets langtidsplan vil bety at regningen blir liggende igjen til etter valget i 2017. Forsvarsministerens politiske rådgiver, Audun Halvorsen avviser dette.

Halvorsen skriver:

– Arbeidet med planen og arbeidet med statsbudsjettet skjer som normalt i parallell og tett sammenheng. Det vil være fullt mulig å implementere tiltakene i planen fra 2017. Dette skjer hvert eneste budsjettår.

Stortinget venter utålmodig på langtidsplanen for Forsvaret, og regjeringen ligger nå nesten to uker etter Stortingets frist.

– Regjeringens frist for å få behandlet saker i Stortinget før sommeren, gikk ut 29. april. Regjeringen skyver nå regningen foran seg og over stortingsvalget i 2017, sier Huitfeldt til VG.

Huitfeldt frykter at det kommer et forsvarsbudsjett til høsten, uten de pengene som er strengt nødvendig for å ruste opp Forsvaret slik sikkerhetssituasjonen ser ut nå.

– Først skylder de på forgjengerne for underfinansiering, så skyver de regningen foran seg. Det finnes et godt ord for det: Ansvarsfraskrivelse, sier Huitfeldt.

Hun viser til kritikken fra Høyre mot den rødgrønne regjeringen, som startet allerede i 2012:

– I 2012 sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at Høyre ville sørge for økt operativ evne i Forsvaret. Men på deres vakt har de latt det gå motsatt vei. Det sa forsvarssjefen da han la fram årsrapporten i vår: At Forsvarets operative evne er svekket fra 2014 til 2015, sier hun.

Når Stortinget ikke rekker å vedta planen før sommeren, kan regjeringen lage et forsvarbudsjett for 2017 hvor de ikke trenger å ta høyde for en ny plan. Det kan bety ett år på sparebluss, legger hun til.

Til dette svarer Halvorsen at regjeringen vil legge frem en langtidsplan som medfører et betydelig løft for Forsvaret og landets forsvarsevne. Regjeringen har konsekvent holdt seg til samme budskap hva gjelder fremleggelsen av planen:

Den vil bli oversendt Stortinget i vårsesjonen. Det står fortsatt ved lag, og det har ikke vært noen endring i dette, sier Halvorsen.

Han opplyser videre at regjeringen har jobbet ut fra et langt bredere og dypere beslutningsgrunnlag enn tidligere:

I tillegg til Forsvarssjefens fagmilitære råd har vi fått rapporten fra Ekspertgruppen, et sikkerhetsfaglig råd fra NSM og rapporten fra konsulentselskapet McKinsey om rasjonalisering av administrasjon og støttefunksjoner, og vernepliktsutvalget. Regjeringen mener det er viktig å legge frem en gjennomarbeidet, helhetlig og bærekraftig plan, skriver Halvorsen.