Det er fullt mulig for Norge å innfri NATOs budsjettmål innen ti år, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i forbindelse med sitt offisielle besøk i Norge. – Er det politisk vilje, er det økonomisk rom, sier han.

Men da må det prioriteres, sier Stoltenberg på dette første offisielle besøket i Norge. Tross styrket forsvarsbudsjett ligger regjeringen fortsatt godt under NATOs mål om at to prosent av brutto nasjonalproduktet skal brukes på forsvar. Målet må imidlertid ikke nås før i 2024.

– Sammenlignet med andre store satsinger vi har gjennomført i Norge, er det å nå 2 prosent fullt mulig, mener Stoltenberg.

– Barnehageforliket var i samme størrelsesorden og ble gjennomført på mindre enn ti år, sier han.

Beregninger som Forsvarets forskningsinstitutt haar gjort sier at det trengs rundt 17 milliarder kroner å komme dit for Norges del.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) understreker at det ikke skjer de neste to-tre årene.

– Vi klarer ikke det løftet i løpet av denne stortingsperioden. Men vi har forpliktet oss til å nå målet fram til 2024 som alle andre NATOland.

Og vi har som ett av få land økt budsjettene, og investerer over 2-prosents-målet til NATO. Det kommer vi til å fortsette å gjøre, sier hun.

Også statsminister Erna Solberg (H) lover at forsvarsbudsjettet skal fortsette å vokse.

– Vi har økt satsingen på Forsvaret, og det kommer vi til å fortsette med også i årene fremover, lød løftet fra statsminister Erna Solberg
(H) før Stoltenbergs besøk.