Tidligere leder for Cyberforsvaret i Norge, Roar Sundseth, er død. Sundseth gikk bort torsdag i forrige uke etter kort tids sykeleie ved St. Olavs hospital i Trondheim og Rikshospitalet i Oslo.

Hans arbeidsgiver, Watchcom Security Group AS, skriver i en pressemelding at generalmajoren regnes som én av de mest sentrale drivkreftene bak etableringen av Cyberforsvaret i Norge, som ble etablert på Jørstadmoen i 2012. Sundseth var leder av Cyberforsvaret i avdelingens første år fra 2012 til 2013. Han jobbet senere som senior cybersikkerhetsrådgiver i Watchcom Security Group AS helt fram til han gikk bort torsdag i forrige uke.

Ifølge sikkerhets- og kommunikasjonsrådgiver Arnfinn Rognmo i Watchcom var Sundseth svært skuffet da han ble kjent med lekkasjene om at Norges eget Cyberforsvar kanskje ville bli redusert som følge av forslagene i det pågående FMR-arbeidet.

Sundseth startet sin militære karriere i Hærens samband i 1972 etter å ha fullført befalsskolen. Deretter tjenestegjorde han på avdelingsnivå i sambandskorpset, før han fullførte krigsskolen i 1978 og begynte som instruktør ved våpenskolen for Hærens samband.

I 1984 ble han uteksaminert fra US Marine Corps Command and Staff College. Samtidig var han instruktør på våpenskolen for Hærens samband, før han i 1986 ble tilsatt som stabsoffiser ved Forsvarskommando Nord-Norge.

I 1989 tjenestegjorde han som stabsoffiser og senior stabsoffiser under kommandøren for landstridskreftene i Nord-Norge for en toårsperiode. Deretter overtok han som sjef for presse og informasjon ved Forsvarskommando Nord-Norge.

I 1994 ble han beordret som sjef for Felles operasjonsstab ved Forsvarskommando Nord-Norge hvor han ble til 1997, da han overtok som sjef for Krigsplankontoret ved Hærstaben, Forsvarets overkommando.

Året etter ble han utnevnt til stabssjef for 6. divisjon, en stilling han hadde fram til 2001. Han tok mastergrad ved US Army War College, Strategic Studies (MSS) i 2002, samme år som han overtok stillingen som sjef for det norske stabselementet ved US Central Command i Tampa Bay, Florida.

Året etter var han tilbake i Norge igjen, da han ble utnevnt som prosessleder operasjoner ved Fellesstaben, Forsvarets overkommando. Samme år skiftet han jobb igjen, i forbindelse med utnevnelsen som sjef for seksjon- og operasjonsplanlegging i Forsvarsdepartementet. Der tjenestegjorde han inntil han tiltrådte stillingen som nestkommanderende og stabssjef ved Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå inntil nedleggelsen i 2008. Året etter overtok han som sjef for Forsvarets informasjonsinfrastruktur fram til etableringen av Cyberforsvaret i 2012 som han rakk å lede i ett år for han ble pensjonert. Sundseth ble født 1. mars 1954 i Melhus i Sør-Trøndelag og etterlater seg kone og en sønn.