40,000 deltagere, 130 fly og 70 skip fra mer enn 30 nasjoner – dette er NATO’s øvelse Trident Juncture 18.

NATO og Norge forbereder seg på en av de største militære øvelser her i landet. Under hektiske uker i oktober og november vil mer enn 40,000 deltagere fra NATO og alliansens partnerland komme til Norge i forbindelse med øvelsen Trident Juncture 2018.

Øvelsen vil teste alt fra infanteriøvelser på taktisk nivå, til kommando over store styrker. Den vil teste styrker fra NATO Response Force og fra andre allierte og partnere, med sikte på sømløst samarbeid.

Hvorfor Norge?
Øvelsen har både luft, sjø og land-elementer. Norge kan tilby muligheten til å øve realistisk i samtlige domener. Kaldt vått vær kan bli en ekstra utfordring for NATO-styrkene.

Norge har lang tradisjon med å være vertskap for store allierte og multinasjonale øvelser. Blant dem Cold Response, Dynamic Mongoose og Artcic Challenge.

Hvorfor øves det?
Etter endringen i den internasjonale sikkerhetssituasjonen og interveneringen i Ukraina i 2014 har kollektivt forsvar vært et aktuelt tema for NATO. I den sammenheng er det viktig å trene og teste NATO’s evne til å planlegge og utføre en større kollektiv forsvarsoperasjon.

Trident Juncture gir også mulighet for å samarbeide med partnere som Finland og Sverige.

Nord-Europa
Selv om  Nord-Europa er av stor strategisk viktighet for alliert sikkerhet er ikke denne NATO øvelsen adressert spesifikke land eller regioner. Den handler mer om å sikre at styrkene kan samarbeide sømløst i en krise hvor som helst i alliansen.

  • Øvelse Trident Juncture 2018 blir med over 40000 soldater og over 30 deltakende nasjoner den største NATO-øvelsen i Norge på mange ti-år, og Norge tilbød seg å være vertsnasjon for øvelsen i 2014.
  • Øvelsen er viktig for både NATO og Norge, og vil vise samholdet og solidariteten i alliansen.
  • Vår evne til å motta forsterkninger og operere sammen med NATO er svært viktig for en troverdig avskrekking og et effektivt forsvar.
  • Trident Juncture treffer hele det norske samfunnet. Totalforsvaret er summen av landets sivile og militære ressurser som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig.
  • Øvelse Trident Juncture gir Norge en unik mulighet til å øve hele bredden av Totalforsvaret – sivilt og militært

Foto: Forsvaret