Vi kan forvente et styrket nordisk samarbeid og et styrket Norden med Sverige og Finlands inntreden i Nato.

Det sa seniorforsker Kristin Haugevik ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) i et innlegg under Arendalsuka forrige uke.

Tidligere drivere bak samarbeidet i Norden, som ideen om økonomisk innsparing, og ideen om smart forsvar, har hatt mindre effekt, mens det som har skjedd i verden etter 2014 har virket stimulerende på samarbeidet, sa hun.

FJERNER HINDERE
Haugevik forventer at finsk og svensk inntreden i Nato vil fjerne de fleste av hindrene for et helhetlig forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid i Norden.

– Vi har allerede sett et stort og økende samsvar mellom hvordan de nordiske landene ser på omverden. Det store veiskillet var Russlands annektering av Krim i 2014. Etter denne hendelsen har energien og drivkreftene i det nordiske samarbeidet vært en helt annen, sa Haugevik.

Haugevik mener svensk og finsk inntreden i Nato vil styrke de nordiske landenes samarbeid ytterligere, samtidig som det vil styrke Nordens posisjon i Nato og Europa.

EN ANNEN DYNAMIKK
Nå når også Sverige og Finland kan bli omfattet av artikkel fem i Natotraktaten, blir situasjonen en helt annen og langt mer dynamisk, ifølge forskeren.

– Nato vil endres når Sverige og Finland går inn. Nato blir større, både i antall land og geografisk utstrekning, noe som igjen gir alliansen mer ressurser, mer kompetanse og mer politisk tyngde.

Både Natos indre dynamikk og dynamikken innad i det nordiske forsvarssamarbeidet vil endre seg, ifølge Haugevik.

AVKLARE ROLLER
Det kan skape behov for noen avklaringer i samarbeidet de nordiske landene imellom. Spørsmålet blir hvilken rolle de enkelte landene skal ha i alliansen, tror Haugevik.

Blant de spørsmål den nordiske landene enkeltvis vil bli opptatt av er forholdet mellom avskrekking og beroligelse. Her vil hvert enkelt land måtte bestemme seg for hvordan forholdet til Russland skal se ut i fremtiden, sier forskeren.

Se også Norges Forsvarsforenings intervju med forsvarsminister Bjørn Arild Gram under Arendalsuka 2022. Forsvarsdebatten under Arendalsuka ser du her.