Høyres landsmøte kan i helgen komme til å binde partiet og regjeringen til målet om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på Forsvaret innen 2014, noe Nato-landene vedtok på sitt toppmøte i Wales i 2014. Så mye som 11 av 19 fylkeslag har sendt inn resolusjonsforslag som vil binde partiet til denne målsetningen.

Det har lenge vært kjent at den sentrale ledelsen i Høyre – og regjeringen som sådan – har et noe annet syn på finansieringen av Forsvaret enn grasrota i de to regjeringspartiene.  Innen Høyre er spenningen nå til å ta og føle på.

– Hvis jeg får lov til å si det sånn: Jeg synes prosentmål er tull. Sitatet stammer fra et intervju Erna Solberg gjorde med Forsvarets forum i fjor sommer.

Til tross for det klare signalet fra statsministeren, ønsker nå store deler av Høyre å knytte partiet til det tallfestede målet på 2 prosent.

Fylkesleder for Høyre i Nord-Trøndelag Anders Kiær sier det slik til Dagbladet:

– Vi har sagt at dette er en målsetning. Det er sterke krefter innen Høyre for at man skal jobbe knallhardt for å komme dit, og utdyper.

– Det er en klar, uttalt målsetning fra Nato: Hvis Norge ikke er det landet som skal betale denne forsikringspremien for egen sikkerhet, i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i, vet ikke jeg hvilke andre land som skal kunne legge seg på dette nivået, sier han.

Også Akershus Høyre, som er det største fylkeslaget, går inn for 2-prosentforslaget.

– Et BNP-mål for forsvarsbudsjettet er bedre enn ingen mål, sier fylkeslagsleder og stortingsrepresentant Hårek Elvenes.

– En kan innvende at relative tall er relative og at det er det absolutte beløpet som teller. Dette er ikke et måltall som fanger opp alle sider, men det er noe Norge har sluttet seg til i Nato-sammenheng og det er det verd å minne om her hjemme, sier han.

– Jeg skal ta stilling til de forslagene som redaksjonskomiteen jobber med, sier Erna Solberg til Dagbladet.

På spørsmål om hvordan det blir hvis landsmøtet binder Høyre og regjeringen opp mot et fast 2-prosentmål, svarer Solberg følgende:

– Regjeringen har stilt seg bak og jeg har vært med på å vedta prosentmålet i Nato. Men vi har en tradisjon på at vi ikke synes så mye om prosentmål, fordi vi er opptatt av hva pengene brukes på og kvaliteten på det som gjøres. Det første landet som nådde 2-prosentmålet var Hellas, fordi deres BNP falt, minner Solberg om.

På spørsmål fra Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt i Stortinget i april i fjor om hva regjeringen vil gjøre for å nå målet fra NATO-toppmøtet, svarer forsvarsminister Ine Eriksen Søreide følgende:

– Målsettingen om å bevege seg i retning av 2 pst. av BNP innenfor en tiårsperiode ligger fast, men at det vil være krevende på kort sikt.