16 fylkeslag i Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets Ungdom vil i helgen fremme en resolusjon med krav om at regjeringen øker forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP innen 2020.

Jeg tror Forsvaret blir den viktigste saken på vårt landsmøte, sier Fremskrittpartiets Christian Tybring-Gjedde. Fremskrittspartiets landsmøte starter i dag, og mange av resolusjonsforslagene handler om nettopp forsvar.

Torsdag skriver Dagens Næringsliv at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide foreslår å kutte 1.500 stillinger og legge ned ni militærbaser. Hun skal ha fått regjeringens tilslutning til ny langtidsplan for rasjonalisering og effektivisering, og etter det avisen kjenner til, vil planen sendes over til Stortinget i midten av juni.

Frp-politikeren mener Norge ikke er tjent med å slanke Forsvaret slik trusselbildet i verden ser ut i dag.

– Forsvaret er det aller viktigste vi kan bruke penger på. Vi må ha et forsvar som er tilstrekkelig avskrekkende – det er hele poenget med Forsvaret, sier Tybring Gjedde.

16 fylkeslag i Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets Ungdom vil i helgen fremme en resolusjon med krav om at regjeringen øker forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP innen 2020. Forslaget til fylkeslagene går lenger enn vedtaket på Høyres landsmøte for nesten to uker siden, der man ikke satte noe konkret krav om når 2 prosent målet skal oppfylles.

Dette er i hovedsak kravene fra et stort flertall av fylkeslagene:

Styrke bevilgningene til Forsvaret slik at forsvarsbudsjettet utgjør to prosent av BNP innen 2020. Målsettingen fra NATO-toppmøte i Wales i 2014 må forseres.

Styrke forsvarets tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene og på Svalbard, både på personell- og materiellsiden. Nedbygging av kapasiteter i nord skal ikke skje.

Styrke nødvendig drift, investeringer og øvingskapasiteter allerede fra neste år, ved en tydelig opptrapping av forsvarsbudsjettet for 2017 i tråd med toprosentbanen.

Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde, som er partiets forsvarspolitiske talsmann, sier at partiets troverdighet som regjeringsparti står på spill i forsvarsspørsmålet.