Norges Forsvarsforening gratulerer medlemmer og andre forsvarsvenner med frigjørings- og veterandagen. Dette er dagen vi skal hedre våre krigshelter og alle dem som ofrer seg, og har ofret seg, for at vi skal kunne leve i fred og frihet.

Vi lever i en tid med krig og uro flere steder i verden. I Europa opplever vi at en stat går til en storskala invasjon og forsøker å legge inn under seg et av våre naboland, bryter internasjonale konvensjoner og gjør seg skyldig i alvorlige krigsforbrytelser.

Vi lever også i en verden der vi daglig utsettes for digitale angrep fra stater og grupperinger som ønsker å skape splid og undergrave vårt demokrati.

Det er ingen grunn til være naive. Det er tid for årvåkenhet og realisme. Vi vet at vi en dag kan bli rammet og det er vår alles oppgave å sørge for at det ikke skjer.

Norges Forsvarsforening er en sivil forening som siden 1886 har arbeidet for at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap.

Dersom du ikke allerede er medlem av Norges Forsvarsforening, vil vi gjerne ha deg med på laget! Du kan enkelt melde deg inn ved å trykke på denne linken.

Hilsen
Arne Bård Dalhaug,
generalløytnant (p) og president i Norges Forsvarsforening

Foto: Ingvald Møllerstad (fra frigjøringen) og Forsvaret (monument på Akershus festning).