Forsvaret har signert en avtale med den sørkoreanske leverandøren Hanwha Land Systems om levering av et 155 mm artillerisystem til Hæren.

Artillerisystemet som heter K9 Thunder, er anskaffet av flere land. Kontrakten omfatter 24 skyts med tilhørende ammunisjonskjøretøy, ammunisjon, logistikk- og utdanningsmateriell.

– Anskaffelsen av nytt artilleri til Hæren er en klar oppfølging av regjeringens satsing på Forsvaret, og Artilleribataljonen i Brigade Nord får økt kapasitet og ildkraft. Anskaffelsen muliggjør en etterlengtet utskifting av det aldrende M109-systemet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I tråd med Forsvarsdepartementets retningslinjer inngås det også en avtale om industrielt samarbeid med Hanwha Land Systems parallelt med inngåelse av materiellkontrakten. Avtalen innebærer blant annet at leverandøren skal overføre testutstyr, treningsmateriell og teknisk kunnskap til Bjerkvik tekniske verksted (BTV) slik at dette verkstedet kan stå for service og vedlikehold av de norske skytsene. Det er intensjon om å inngå en samarbeidsavtale med Finland slik at BTV også kan vedlikeholde finske skyts av samme type.

De første skytsene vil leveres i 2019, og hovedleveransen gjennomføres i 2020. Prosjektets totale kostnadsramme er på ca. 3,2 milliarder kroner.

For spesielt interesserte: Les Norges Forsvars artikkel om artillerisystemet her.

Foto: Hanwha Land Systems