– Med den russiske opprustningen i våre nærområder har også trusselen fra luften økt i betydelig grad. Jeg ser derfor positivt på at Forsvaret nå vil gå til innkjøp av et eget mobilt kampluftvern som kan følge manøveravdelingene, sier generalmajor (p) og lufvernekspert Tom Henry Knutsen til Norges Forsvarsforening.

Mandag kunngjorde Forsvaret at Forsvarsmateriell har gitt aktuelle leverandører halvannen måneds frist på å besvare en forespørsel om anskaffelse av såkalte Man-Portable-Air Defense-Systems (MANPADS) som et supplement til det kampluftvernet som allerede er besluttet. Forsvaret tar sikte på å underskrive en kontrakt på et sted mellom 250 og 400 millioner kroner allerede i april neste år.

Anskaffelsen innbefatter utskytningsenheter, missiler, sensorer og reservedeler til å dekke to års drift, testutstyr, opplæring og simulator, heter det i anskaffelsesdokumentene.

KAPASITETSTAP ETTER NEDLEGGELSE
– Etter 2000 oppsto det et betydelig kapasitetsgap i Hæren, forteller generalmajor Knutsen. Da det norske kampluftvernet med Norwegian Advanced Low Level Air Defense System (NALLADS) og 20 mm lette lufvernkanoner ble nedlagt i årene etter 2000 oppstod det et betydelig kapasitetsgap i Hæren. I praksis måtte man da stole på at Luftforsvarets middelsrekkevidde NASAMS luftvern også kunne dekke Hærens behov. Men NASAMS er først og fremst ment for forsvar av egne flybaser, mottaksområder for allierte forsterkninger og eventuelt andre områder av stor viktighet og har heller ikke den nødvendige lendegående mobilitet som trengs for å følge manøveravdelinger i felt, opplyser Knutsen.

Når nå lufttrusselen har økt betydelig de senere år med russisk opprustning i våre nærområder er det derfor naturlig at det nå er besluttet å gjeninnføre et eget kampluftvern for Hæren.

Dette omfatter en ny versjon av NASAMS (MRAD) som har mer lendegående egenskaper og et kortholdssystem (SHORAD) basert på luft-til-luft missilet Iris-T, som nå fases ut av Luftforsvaret.

NOE FOR JEGERAVDELINGER
– Anskaffelsen av et MANPAD-system må ses på som et supplement til MRAD/SHORAD-systemene ved at det er enda mer mobilt utenfor vei og kan benyttes av hæravdelinger i fremste linje som f. eks. jegeravdelinger, sier Knutsen.

– Utfordringen blir å finne et system som også kan utstyres med sensorer som kan integreres i den øvrige luftverndekningen. Graden av “bærbarhet” er også en faktor. Flere av systemene på markedet krever flere soldater for å kunne bæres, eller det må plasseres på en mobil plattform, og da begynner det i praksis mer å minne om det mobile SHORAD-systemet Iris-T som allerede er besluttet anskaffet.”

Foto, Forsvaret: Luftforsvaret øver skarpskyting med robot 75 på skytefeltet i Karlsborg. Sverige. Bildet er et arkivbilde fra 1998.

______

Har du meldt deg på Sårbarhetskonferansen 2021?
Konferansen er gratis, men med
bindende påmelding av hensyn til serveringen.
Registrering fra kl. 08.00. Konferansen avsluttes ca. kl. 15.30