– Dersom de økonomiske rammene for utviklingen av landmakten blir stående, fører de til en de facto nedprioritering av Hæren og Heimevernet, skriver Hærsjef og generalmajor Odin Johannessen i Dagens Næringsliv.

Vi får da et forsvar med en svakere landkomponent, der tilstedeværelse, kontroll og evne til å møte en motstander også på bakken svekkes.

Dette reduserer vår nasjonale handlefrihet, Forsvarets krigsforebyggende effekt og kan fremtvinge spenningsøkende tiltak hos potensielle motstandere, skriver Hærsjefen.

Skulle vi få alt som planlegges de neste 20 årene, vil den norske hæren være for liten til oppdragene den er satt til å løse, og vi blir mer avhengige av alliert støtte, hevder generalmajor Johannessen.

I dag er store deler av Hæren gammeldags fordi investeringer i artilleri, stridsvogner, helikopter og annet kritisk materiell allerede er på overtid.

Hans kommentar til landmaktstudiens (LMU) forslag om å halvere antall ansatte i Telemark bataljon er at dette vil redusere evnen til å reagere raskt på nasjonale og internasjonale behov og er en kevende avveining for et land som er avhengig av alliert samarbeid.

Generalmajoren ønsker videre at helikoptre kommer på plass:

– Ingen moderne Hær opererer i 2017 uten helikopter, skriver han.

Generalmajoren er enig med LMU i at verneplikten må utnyttes bedre og at vi må ha evne til å bekjempe stridsvogner.

Når det gjelder samordning av Hæren og Heimevernet i det daglige så er ikke en felles kommando militært avgjørende, men noe som bør vurderes ut fra hva somer politisk ønskelig ifølgegeneralmajor Odin

Les hele artikkelen her

Foto: Forsvaret