Det ekstremt ­hensynsløse og krigsforbryterske Russland vi ser i sving i Ukraina, er det samme som vi grenser til i nord, og som en dag kunne tenkes å angripe Norge, skriver den nyvalgte presidenten i Norges Forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug i magasinet Norges Forsvar. Dalhaug har ingen illusjoner når det gjelder regimet i Russland. Han etterlyser økt bevissthet og kriseforståelse.

– Akkurat nå er Russland opptatt med angrepskrigen mot Ukraina og har i tillegg lidd store tap. Det foreligger derfor ikke noen umiddelbar grunn til å anta at Russland vil igangsette et storstilt angrep mot Norge, men det betyr selvfølgelig ikke at Russland av den grunn ikke er en trussel, heter det i artikkelen.

FARLIG RETORIKK
– La oss heller ikke glemme den fullstendig uansvarlige retorikken omkring atomvåpen og dårlig skjulte trusler om bruk, skriver Dalhaug og minner om at Norge ligger like ved den største ansamlingen av atomvåpen i verden, ­nemlig de russiske basene på Kola.

– Så lenge Russland ikke retter et angrep mot oss, lever vi greit med et forsvar som er underfinansiert. Men vi må være ærlige mot oss selv. Hvis Norge skulle bli utsatt for angrep − og vi står dårlig rustet − ville tapene av menneskeliv og skader på infrastruktur bli mye større enn hvis vi beskikker vårt bo vel, skriver generalløytnanten.

DAGLIG UTFORDRING
Dalhaug etterlyser økt bevissthet og kriseforståelse:

– Til daglig representerer Russland en utfordring i form av utstrakt ­spionasje, desinformasjon og propaganda, ulike grader av politisk press og gjentatte dataangrep. Eksempler på dette er trusselen om oppsigelse av delelinjeavtalen, økt blokkering av GPS-signaler som sivil luftfart er avhengig av, og har gjennomført et økende antall skyteøvelser til havs nær Norge.

FOKUS PÅ BUDSJETTER
Forsvarsforeningen vil arbeide for at de økonomiske behovene, beskrevet av Forsvarskomisjonen og forsvarssjefen, blir å gjenfinne i Langtidsplanens budsjettbane, forsikrer Dalhaug.

Forsvarsforeningens arbeid med å øke forsvarsviljen og styrke landets sikkerhet vil ha fokus på å informere lokale ledere og medlemmer i ­utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål, heter det videre.

Les hele artikkelen her.


Foto: NTB og Forsvaret