To ganger ga eks-justisminister Anders Anundsen (Frp) feil informasjon til Stortinget om at alle objekter i justissektoren var sikret mot terror – til tross for at Politidirektoratet hadde varslet at dette ikke stemte. Disse opplysningene kommer frem i en artikkel i VG i dag.

Mange har lurt på hva som skjedde etter at politidirektør Odd Reidar Humlegård trakk tilbake forsikringen om at objektsikringen i justissektoren var god. Det er nå klart at daværende justisminister Anundsen gjentok den samme feilinformasjonen til Stortinget så sent som i april 2016, fem måneder etter at Politidirektoratet gjorde anskrik.

Hvor det stoppet opp, i byråkratiet, eller i det politiske skiktet i Justisdepartementet har vært uklart, men det er altså nå på det rene at justisministeren fortsatte å hevde at alt var i sin skjønneste orden lenge etter at politidirektøren hadde varslet om feilen.

I Stortingets høring mandag sa politidirektør Odd Reidar Humlegård at han varslet Justisdepartementet både muntlig, via e-post og til slutt i et formelt brev datert 20. november 2015 om at departementet hadde feilinformert Stortinget i statsbudsjettet.

Våren 2016 hadde stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) spurt justisministeren om status for terrorsikring. Anders Anundsen svarte slik:

«Justis- og beredskapsdepartementet informerte i desember 2014 NSM om at samtlige virksomheter i justissektoren har rapportert at skjermingsverdige objekter er sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet.»

Og videre: «Til tross for at noen av sikringstiltakene er midlertidige i påvente av permanente tiltak er jeg veldig fornøyd med det arbeidet som er utført».

Komiteen bestemte tirsdag at det skal holdes en ny, lukket høring om Riksrevisjonens kritiske rapport om objektsikring, etter mandagens høring.

– Mandagens høring dokumenterte at det var rot i Justisdepartementet, og VGs opplysninger forsterker dette inntrykket av rot, sier Dag Terje Andersen (Ap) som er leder i Stortingets kontrollkomité til VG.

– De ga ikke riktig informasjon til Stortinget, og åpenbart heller ikke til statsministeren som leder Regjeringens Sikkerhetsutvalg, sier Andersen.

Led hele artikkelen om dette i VG her.

Foto: Forsvaret