Den datakriminelle trusselen er blitt verre de siste månedene. Det er spesielt helseorganisasjonene som er rammet, skriver datasjef Nils Ove Gamlem i dataselskapet Checkpoint i en artikkel i Computerworld.

Siden begynnelsen av november i fjor har det vært en økning på 45 prosent i angrep på helseorganisasjoner globalt. Den viktigste motivasjonen for trusselaktørene er penger, og mange sykehus er under et enormt press på grunn av den pågående økningen i koronavirustilfeller, noe som gjør dem mer villig til å betale løsepenger.

Samtidig er det en trend at trusselaktøren også truer med å offentliggjøre data hvis helseorganisasjonene ikke betaler for en «nøkkel» som kan dekryptere data.

I Norge har Riksrevisjonen slått alarm etter selv å ha simulert dataangrep mot våre helseregioner. Gjennom disse angrepene fikk Riksrevisjonen høy grad av kontroll over infrastrukturen i tre av fire helseregioner og tilgang til store mengder av helseopplysninger. I den fjerde regionen oppnådde man en mer begrenset kontroll, men også her fikk angriperen tilgang på store mengder helseopplysninger. Kun en av regionene oppdaget det simulerte angrepet.

I artikkelen i Computerworld neves ikke Norge som det landet som har vært mest utsatt for dataangrep mot helseinstitusjoner. Her er det Canada og Tyskland som har vært mest utsatt, med en økning på henholdsvis 250 og 220 prosent.

Foto: Ilustrasjonsbilde, NTB