– Den nye forsvarsministeren står foran store og krevende oppgaver i en svært vanskelig tid, sier president Lars Myraune i Norges Forsvarsforening.

Bjørn Arild Gram (Sp) ble i statsråd i dag utnevnt til forsvarsminister etter at Odd Roger Enoksen trakk seg sist lørdag. Gram har til nå innehatt posten som kommunal- og distriktsminister i Jonas Gahr Støres regjering.

Foruten å være kommunal- og distriktsminister har den 49 år gamle nyutnevnte forsvarsministeren vært statssekretær i Finansdepartementet, varerepresentant på Stortinget, KS-leder og ordfører i Steinkjer kommune. Sin militære erfaring har han som grensejeger og lagfører i Garnisonen i Sør-Varanger og senere som sersjant i Heimevernet.

STYRKE FORSVARET
Gram karakteriseres som en hardtarbeidende og pliktoppfyllende politiker og et solid valg. Han sier selv at han vil tilrettelegge for et sterkere norsk forsvar, styrke det nordiske forsvarssamarbeidet og sikre et godt samvirke med våre allierte i NATO.

– Utnevnelsen av Gram skjer i en vanskelig tid og han står overfor svært krevende oppgaver, sier president Lars Myraune i Norges Forsvarsforening.

– Med krig i Europa og et langt mer skjerpet sikkerhetspolitisk klima enn tidligere er det tvingende nødvendig med en styrking av det norske Forsvaret i tiden som kommer. Mye haster å få på plass, mens andre er mer langsiktige investeringer. At det tildels er ulike oppfatninger om hvordan Forsvaret skal innrettes gjør ikke oppgaven mindre krevende, sier Myraune.


Det er mye som må på plass før vi kan si at har et forsvar som møter de sikkerhets-
politiske og militære utfordringene Norge står overfor, ifølge Lars Myraune.

MYE SKAL PÅ PLASS
Det er mye som skal på plass og det gjelder ikke bare de investeringene vi allerede har besluttet. Det er langt igjen før vi kan si vi har et forsvar som møter de sikkerhetspolitiske og militære utfordringene Norge står overfor, ifølge Myraune.

Myraune peker i den sammenheng spesielt på utfordringen med å få ansatte på plass hurtig nok. Det er behov for en vesentlig økning i sivile og militære stillinger.

Flere tunge investeringer, som investeringer i mer luftvern har også latt vente på seg, ifølge Myraune.

ETTERLYSER LUFTVERN
– Flere forsvarssjefer har etterlyst mer luftvern. Bare prisen på luftvern er stipulert til 20 milliarder kroner. Vi må også snart ta stilling til hvilken overflatestruktur vi skal ha for Marinen, understreker Myraune.

Men han er optimistisk. Forsvarssjefen har nå fått i oppdrag å legge frem et nytt faglig råd til regjeringen så snart som våren 2023. Forsvarskommisjonen er dessuten i full gang med arbeidet, og det er utnevnt en Totalforsvarskommisjon.

– Utredningsarbeidet pågår for fullt, og det er mye tyder på at vi er på rett vei. Nå er det opp til politikerne å holde hva de har lovet, sier Myraune.

Gram og Myraune kjenner hverandre godt fra politisk arbeid i Nord-Trøndelag på nittitallet.

– Vi har høye krav og store forventninger til vår nye forsvarsminister, sier president Lars Myraune og ser frem til et godt samarbeid.

 

Bildet (Lise Åserud / NTB og Christian Bugge Hjorth): Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (t.v.) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik under en pressekonferanse.


Dette er et nyhetsbrev fra Norges Forsvarsforening:
Meld deg inn i foreningen her. Meld deg på nyhetsbrevet her.

Norges forsvarsforening arbeider for å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap.