Høyre la i dag frem sitt alternative statsbudsjett. Partiet prioriterer luftvern, ammunisjon, utdannelse og mer personell. Alt i alt ønsker Høyre å bruke 1,7 milliarder kroner mer på forsvar neste år enn det regjeringen har lagt opp til i sitt budsjett.

Som ventet ønsket Høyre å fremskynde anskaffelsen av luftvernsystemet NASAMS. Med Høyres forslag vil man kunne forsere de investeringene som allerede er planlagt. Dette betyr imidlertid ikke at vi får mer luftvern, men at moderniseringen av luftvernet ved Ørlandet og Evenes vil gå raskere. Se tidligere omtale her.

AMMUNISJONSPRODUKSJON
Videre ønsker Høyre å bidra med ytterligere 400 millioner kroner til økt ammunisjonsproduksjon hos ammunisjonsprodusenten Nammo. Nammo har signalisert at dersom bedriften skal beholde markedsandelene i Europa, må det investeres betydelige summer i økt produksjonskapasitet ved fabrikken. Det er et enormt behov for mer artilleriammunisjon, både som en følge av krigen i Ukraina og fordi en rekke land i lang tid har nedprioritert denne type anskaffelser.

I tillegg ønsker Høyre å avhjelpe Forsvaret med nytt personell til kampflyvåpnet og til Sjøforsvaret, som trenger flere mannskaper. Her er foreslås en økning på henholdsvis 70 og 120 millioner kroner.

ØKT VILJE
Etter at Forsvarskommisjonen og forsvarssjefen la frem sine rapporter var det ventet at regjeringen ville signalisere økt vilje til å satse på Forsvaret dels ved å øke, dels ved å fremskynde bevilgningene. Regjeringen la frem et budsjett på 90,8 milliarder kroner, en nominell økning på ca 15 milliarder i forhold til fjoråret. Skuffelsen var stor hos mange da det viste seg at den reelle økningen ikke var større  1,5 milliarder kroner.

Dette ønsker Høyre å bøte på ved å foreslå en økning på ytterligere 1,7 milliarder kroner i neste års budsjett.

VENSTRE VIL OGSÅ ØKE
Venstre har i sitt budsjett vist vilje til å bruke penger på Forsvaret. I sitt alternative budsjett foreslo partiet å øke forsvarsbudsjettet med tilsammen over tre milliarder kroner i forhold til regjeringen. Omtrent en tredel av dette, 1,1 milliarder kroner, ønskes brukt til å øke produksjonskapasiteten ved ammunisjonsprodusenten Nammo.

I forslaget til venstre kritiseres regjeringen for å redusere støtten til Ukraina fra 2023 til 2024. «Krigen i Ukraina er et vannskille som har vist oss at frihet, demokrati og selvråderett ikke kan tas for gitt. Den må forsvares», skrev partiet Venstre som vil øke støtten til Ukraina med ca. 1 milliard kroner. Resten skal gå til Forsvaret i hovedsak i form av økte bevilgninger til utdannelse og ansettelser av nye medarbeidere.

SV VIL REDUSERE
Også SV har lagt frem sitt alternative budsjett og går helt andre veier enn de toneangivende forsvarspartiene. SV vil innkalle 2800 flere til førstegangstjeneste og ha 500 flere befal og soldater i Heimevernet. I tillegg vil de øke antall årsverk generelt med 100. Tilsammen utgjør dette en økning i forhold til regjeringen på ca. 1,2 milliarder kroner.

Dette, og litt til skal hentes ut ved å redusere bevilgningene i hovedsak til «tilrettelagt innhenting», deltakelse i det europeiske forsvarsfondet EDF og andre utenlandsengasjementer.

HØYRES FORSLAG
Her er Høyres forslag til økninger på forsvar:

• 400 millioner kroner til å investere i økt ammunisjonsproduksjon hos Nammo på Raufoss
• 250 millioner kroner til å få flere til å fortsette i Forsvaret etter fylte 35 år.
• 70 millioner kroner på mer personell i kampflyvåpenet.
• 120 millioner kroner til mer personell på Sjøforsvarets fartøy.
• 150 millioner kroner skal gå til større kapasitet ved Forsvarets krigsskoler og befalsutdanningen.
• 530 millioner kroner til å fremskynde anskaffelse av luftvernsystemet NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System).