Hæren er etter den kalde krigens opphør redusert med over 90 prosent og HV tilsvarende med 50 prosent. Jeg mener at reduksjonene har gått for langt, skriver generalmajor Tor Rune Raabye i Dagens Næringsliv i dag.

Norge trenger et sterkt forsvar med moderne fly, fartøy og en tidsriktig landmakt med en troverdig og effektiv hær. Et moderne utstyrt og godt trent heimevern er en naturlig og viktig del av et relevant landforsvar, skriver han.

Norge trenger et territorielt forsvar for å kunne håndtere dagens og fremtidens trusselbilde. Heimevernet (HV) er med sine nærmere 45.000 soldater den eneste organisasjonen i Forsvaret med tilstrekkelig volum, reaksjonsevne og lokal tilstedeværelse til å fylle rollen.

HV er en nasjonal ressurs. Lett utstyrte avdelinger som sikrer og beskytter kritisk militær og sivil infrastruktur. Som ivaretar mottak og beskyttelse av allierte forsterkninger i havner, på flyplasser og på landeveien. Titusener av mobiliserbare kvinner og menn over hele landet, som stiller med våpen i hånd når behovet oppstår. Utholdenhet over tid. Forsvarsvilje. Nærvær i og lokalkunnskap om by og bygd. Sivil yrkeskompetanse. Livserfaring. Unik lokalkunnskap om infrastruktur, befolkning og geografi. Et personlig nettverk. God situasjonsoversikt og situasjonsforståelse.

HV_politi_400

Glemmes må heller ikke våre elleve HV-distrikters daglige og viktige samarbeid med politidistriktene, sivilforsvaret, fylkesmenn og andre beredskapsaktører – det vil si totalforsvaret – på det som på fagspråket heter territorielle operasjoner. I tillegg har HV en sivil rådsstruktur sentralt og lokalt, som bistår med forslag og råd i saker som angår HV – og dermed forsvarsevnen og viljen i et forsvar som blir stadig mindre synlig for befolkningen.

Norge trenger et sterkt forsvar med moderne fly, fartøy og en tidsriktig landmakt med en troverdig og effektiv hær. Et moderne utstyrt og godt trent heimevern er en naturlig og viktig del av et relevant landforsvar, skriver Raabye.

Det er på landjorden striden til slutt avgjøres fordi det er der vi mennesker bor. Empirien på dette er overveldende i alle tidligere og pågående konflikter i moderne tid. Og så har Sjøforsvaret og Luftforsvaret sine svært viktige roller å spille i en helhetlig militær operasjon.

Les hele artikkelen her

Foto: Forsvaret