Det er ikke nok å fastslå at HV skal bestå av 40 000 menn og kvinner. – Det må også bevilges midler til å kle opp og utruste HV-soldaten, samt til årlig trening for å vedlikeholde gode soldatferdigheter, heter det i en uttalelse fra Landsrådet for Heimevernet.

Soldater er ikke soldater uten utrustning, personlig våpen og tilstrekkelig trening, skriver Landsrådet.

– Stortinget har vedtatt at Heimevernet skal bestå av 40 000 menn og kvinner. Landsrådet for Heimevernet mener det er svært gledelig og et godt politisk grep at Heimevernet videreføres som en landsdekkende, lokalt forankret selvstendig organisasjon. Dette gir et godt utgangspunkt for å videreføre utviklingen av Heimevernet som en militær styrke med rask reaksjon, inngående lokal kunnskap og med god militær kapasitet.

Men Landsrådet for Heimevernet har erfart at Heimevernet de senere årene ikke har fått finansiert oppkledning og utrustning av nye soldater for å opprettholde det vedtatt styrketallet. De ber derfor Stortinget følge opp vedtaket om et styrketall på 40.000 soldater ved også å sikre at Heimevernet får nødvendig finansiering for å utruste det antall nye soldater som er nødvendig.

Landsrådet for Heimevernet mener den norske HV-soldaten må trene årlig. Erfaringene som er gjort i HV-17 og erfaringene fra tidligere år med økt antall treningsdager og trening hvert år har gitt en markert bedre militær evne med enda raskere reaksjonsevne. Tilstrekkelig trening hvert år med nok ammunisjon er en rimelig investering for å gi soldaten rask reaksjonsevne, mestringsfølelse og skape forsvarsvilje over hele landet.

– Vi mener bevilgning av midler til å kle opp og utruste HV-soldaten, samt årlig trening for å vedlikeholde gode soldatferdigheter hører sammen og derfor MÅ være en forpliktelse for våre Stortingspolitikere å tilrettelegge for, heter det i uttalelsen fra Landsrådet for Heimevernet.