Analytikere bak nettstedet Oryx melder at Russland i løpet av fjoråret mistet 1600 stridsvogner i Ukraina. Av disse ble 531 tatt av Ukrainske styrker.

Oversikten Oryx har laget viser at Russland i alt har tapt over 8560 militære kjøretøyer, hvorav 1600 er stridsvogner. Dette er ikke estimerte tap. Samtlige oppførte tap er dokumentert og bekreftet, hvilket betyr at de totale tapene reelt sett er høyere. Listen fra Oryx inkluderer bare ødelagte kjøretøyer og utstyr man har bilde- eller videobevis for.

TAP PÅ 60 PROSENT
Ved begynnelsen av invasjonen 24. februar hadde Russland mellom 2609 og 2849 stridsvogner. Dette betyr et totalt tap på nærmere 60 prosent av hele den russiske stridsvognkapasiteten.

Den kategorien stridsvogner som representerer de største tapene er av typen T-72, som stort sett er en eldre, utdatert kategori Russland har måttet ty til. Her er det registrert 908 tap, mens kategorien 366 T-80 kommer på en god annenplass med 366 tap.

Oryx dokumenterer også Ukrainske tap ved årsskiftet. Tallene viser at Ukraina har tapt 439 stridsvogner. 256 er ødelagt, 23 skadet, 16 er blitt forlatt og 144 er tatt av russere.

JAVELIN OG STUGNA P
I en reportasje fra det britiske Imperial War Museum (IWM) forklares det enorme tapet blant annet ved ukrainernes bruk av det amerikanske tankvernmissilet Javelin og det ukrainskproduserte Stugna P som begge er særdeles effektive når det gjelder å ta ut stridsvogner.

MANGEL PÅ STRATEGI
Det betyr imidlertid ikke at stridsvogner ikke lenger har noen funksjon på slagmarken. Professor David Galbreath ved universitetet i Perth, som er ekspert på hvordan teknologi påvirker doktriner, konsepter og taktikk på slagmarken, sier i reportasjen at de russiske tapene i stor grad skyldes deres mangel på strategi. Da russerne gikk inn i Ukraina var det uten hverken artilleri eller infanteri, noe som gjorde dem spesielt sårbare.

Å innta landområder uten luftstøtte har også ifølge Galbreath gjort bakkestyrkene spesielt sårbare mot mobile våpensystemer.

– Det har ikke bare gjort det vanskelig for russerne å ta landområder. Det store problemet er også deres manglende evne til å holde territorier utenfor de større byene.

MANGELVARE
Galbreath hevder at mobile antitankvåpen har vært ekstremt vellykkede, men det vi ser nå er en annen form for krigføring der artilleri vil spille en langt større rolle fremover.

En av grunnene til dette er at det etterhvert blir vanskeligere å skaffe tilveie tankvernmissiler av typen Javelin og liknende. USA har for allerede forsynt Ukraina med 7000 Javelins og kan sannsynligvis ikke produsere mer enn et slikt antall i året.

Foto: Edward Matthews