Kinas økende økonomiske og militære styrke ­skaper en stadig skarpere konfrontasjon med USA og land under den amerikanske sikkerhetsparaplyen.

Mange snakker om tilløp til en ny kald krig, men krigen kan også bli varm. Det kan skje flere steder i Sørkina-havet, men risikoen er størst på Taiwan, skriver journalist og forfatter Jan Arild Snoen i magasinet Norges Forsvar.

Usikkerhet
USAs sikkerhetsgaranti overfor Taiwan er ikke forankret i noen avtale og det har til nå vært usikkerhet med hensyn til hvordan USA vil respondere ved et kinesisk militært fremstøt overfor Taiwan.

22. oktober i år sa president Biden at USA har en forpliktelse til å komme til Taiwans unnsetning dersom Kina går til angrep. USA vil ifølge Biden støtte Taiwans selvforsvar og motsette seg en ensidig endring av status quo, i henhold til Taiwan Relations Act fra 1979.

– Det springende punktet er hvorvidt USA vil gjøre noe mer enn å hjelpe Taiwan med å forsvare seg selv, altså om USA vil gripe inn militært direkte.

Taiwans forsvar er ingen mygg
Taiwan har betydelig egen militær styrke, 400 jagerfly er et eksempel, og har satt i gang en kraftig opprustning. Taiwans forsvarsstrategi er primært å avskrekke og dernest å hindre kinesisk invasjon.

Erobringen av Taiwan er Kinas viktigste utenrikspolitiske mål og vil gjøre den som lykkes med det udødelig i kinesisk historie, skriver Snoen.

Kinas president Xi, som er født i 1953, vil være ute av bildet lenge før 2049, og være fristet til å vinne Taiwan mens han fremdeles har makten. Noen Kina-eksperter spekulerer også i at Xi ønsker å feire 100-årsjubileet for Folkets Frigjøringshær i 2027 på denne måten.

Les hele artikkelen her.

Bildet (Taiwan military): Taiwan har et sterkt forsvar blant annet 400 jagerfly. De er stasjonert spredt og trener jevnlig på å kunne operere fra motorveier.