I en artikkel i Dagens Næringsliv i dag spekulerer kommentatoren Sverre Strandhagen rundt hvem som blir vår neste forsvarsminister.

Strandhagen konstaterer at dersom Senterpartiet skulle komme i en ny regjering ville partiet kjempe for å få forsvarsministeren. Det kan gi en ekstra konflikt i en ny regjering, ifølge kommentatoren.

Strandhagen er blant dem som har lagt merke til at nestlederen i Senterpartiet, Ola Borten Moe har meldt seg på, blant annet ved at han nylig deltok i en forsvarsdebatt sammen med tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

HUITFELDT OG BARTH EIDE
En annen aktuell, og kanskje i utgangspunktet mer opplagt kandidat i en rødgrønn regjering, er Anniken Huitfeldt. Hun leder i dag Utenriks- og forsvarskomiteen og har lang erfaring innen feltet. Det samme har tidligere forsvarsminister, Espen Barth Eide. Likevel mener Strandhagen at Borten Moe er aktuell, både fordi selvbildet i Sp er vesentlig styrket nå, og fordi både Barth Eide og Huitfeldt også aspirerer til andre poster i regjeringen. Begge har gode forutsetninger for å bli utenriksminister, mens Barth Eide i dag er Arbeiderpartiets ledende klima- og energipolitiker og kan selvsagt bli statsråd innen dette feltet.

I alle tilfelle blir det en vanskelig kabal, ettersom Arbeiderpartiet alltid vil ønske seg kontroll med utenriks- og sikkerhetspolitikken og nødig gi slipp på Forsvarsdepartementet.

– I 2005, med rødgrønn regjering var Senterpartiet ikke interessert i forsvarsministerposten. Men det er forskjell på å være et parti på seks prosent og et som kanskje kan få det dobbelte i oppslutning. Det betyr at Senterpartiet vil gjøre krav på flere sentrale departementer enn sist, skriver Strandhagen.

En annen aktuell kandidat til forsvarsministerposten er Liv Signe Navarsete fra senterpartiet, men ettersom Navarsete ikke tar gjenvalg, og har ønsket å gi plass for yngre krefter, er hun etter kommentatorens mening ikke aktuell som forsvarsminister, selv om det ikke er utelukket.

STRIDSVOGNER OG FORSVARSKONSEPT
Hvilket parti som inntar Forsvarsdepartementet er også interessant fordi det i løpet av neste år skal avgjøres hvor mange nye stridsvogner Forsvaret skal kjøpe inn, om det skal kjøpes tysk eller koreansk. Her viser Strandhagen til at Senterpartiet fortsetter å tviholde på et konsept med bruk av et stort antall stridsvogner, et konsept mange mener et et utdatert konsept for forsvaret av Finmark.

Her viser Sverre Strandhagen til kritikerne som mener at en brigade ikke vil kunne klare å holde en strid gående i 30 dager før allierte kommer til unnsetning, slik det forutsettes, noe som også vises i utredninger fra Forsvarets forskningsinstitutt og ulike krigsspill. Et alternativ er at en angriper påføres tap gjennom moderne sensorer og langtrekkende våpen. Nye stridsvogner behøves fortsatt, men bare under 30 stykker til bruk for Telemark Bataljon på Rena. Dette kan bli et kompromiss, men også en ny runde med vond forsvarspolitisk konflikt.

EN NOVISE
Borten Moe blir en novise, sammenlignet med Arbeiderpartiets topplag av utenriks- og sikkerhetspolitikere, Espen Barth Eide og Anniken Huitfeldt, skriver Strandhagen.

Barth Eide er i dag Aps ledende klima- og energipolitiker, og kan selvsagt bli statsråd på dette feltet. Han er samtidig partiets mest erfarne utenriks- og sikkerhetspolitiker, ved siden av Jonas Gahr Støre selv. Han har vært forsker på feltet, forsvarsminister, utenriksminister og FN-megler. Få har et bedre internasjonalt nettverk. Barth Eide er derfor uvanlig godt skodd for å håndtere en krevende utenrikspolitisk situasjon.

Den alternative kandidaten er Anniken Huitfeldt, som i dag leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Men Huitfeldt har markert seg mest utad på forsvarsfeltet og ville være en enda mer naturlig kandidat som forsvarsminister. En vanlig karrierevei har dessuten vært først å være forsvarsminister, deretter eventuelt utenriksminister.

– Skulle Senterpartiet få forsvarsministeren, blir personkabalen kinkig i Arbeiderpartiet. Det øker sjansene for Huitfeldt som utenriksminister og Barth Eide som klima- og/eller energiminister. Støre må trolig ha Huitfeldt i enten forsvars- eller utenriksministerstolen, skriver Strandhagen.