– Det vil kreve betydelige styrker å forsvare Finnmark. Problemet er at vi ikke har vært villig til å diskutere det, sier Arne Bård Dalhaug. Dalhaug er generalløytnant og har en lang karriere bak seg i Forsvaret, blant annet som sjef for Forsvarsstaben og sjef for Forsvarsdepartementets avdeling for langtidsplanlegging.

Det var på en konferanse om norsk basepolitikk i regi av Norges Forsvarsforening at uttalelsen kom. Professor i statsvitenskap, Janne Haaland Matlary sa seg enig og kvitterte med at «vi har ingen ærlig debatt om Finnmark».

FORKLARINGSPROBLEM
Dalhaug og Matlary var enig om at det kan bli vanskelig å forklare for våre allierte at vi på den ene side har liten vilje til å betale for å forsvare landet, mens vi på den annen side er fullstendig avhengig av alliert støtte.

– Hvis man erkjenner at man ikke er i stand til å holde Finnmark med nasjonale styrker alene, så vil det presse frem en diskusjon om man skal velge en strategi som går ut på å oppgi store deler av Finnmark, eller kompensere med allierte styrker, sa Dalhaug og minnet om at hvis det er noe vi har lært av krigen i Ukraina, så er det utfordringen med å ta tilbake tapt land.

Se teaser her

Professor Janne Haaland Matlary sa seg enig med Dalhaug:

INGEN ÆRLIG DEBATT OM FINNMARK
– Vi har ingen ærlig debatt om Finnmark, sa Matlary. Vi diskuterer en type nektelseskonsept, med missilforsvar, som betyr at man ikke forsvarer Finnmark i noen stor grad, og kanskje ikke kan ta det tilbake igjen, noe som moralsk sett ikke er akseptabelt, sa Matlary.

Hun hadde liten tro på at utlendingene ville være med på å kompensere for at Norge ikke vil betale for mer styrke i nord.

VI HAR PENGENE
– Det er helt urealistisk å tenke at andre er villig til å være i Finnmark hvis vi ikke er villig til å betale for å ha en mye større styrke der. Vi har jo pengene, det er jo ikke noe problem å bruke mye mer penger på Forsvaret. Vi har tjent veldig mye på gassalget til Europa, sa hun.

Det store sjokket med angrep på Ukraina har dessverre ikke sunket inn  ifølge Matlary, som henviste til neste års statsbudsjett. Regjeringen bare fortsetter med å gi litt mer til Forsvaret og viser ikke særlig evne eller vilje til strategisk nytenkning, ifølge Matlary.

IKKE REDDE NOK
. Vi er ikke sjokkerte, eller redde nok, fremholdt Matlary.

– Vi kan ha mye mer kontroll og frihet hvis vi ble mindre avhengig av USA som nå er i en ekstremt polarisert politisk situasjon. Ingen vet heller hva som skjer dersom det blir Trump som blir president igjen.

Se hele møtet her.

Foto (Forsvaret): Fra en øvelse i Finnmark