Det å stå overfor titusenvis av militært trente folk, soldater som stiller med våpen i hånd over hele Norge, er noe enhver motstander må ha i tankene. Det er sjefen for Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen som sier dette i seneste nummer av magasinet Norges Forsvar. Kristoffersen er ikke i tvil om at 40 000 HV soldater vil ha en avskrekkende effekt som en del av et nasjonalt forsvar, et poeng han mener er underkommunisert.

Kristoffersen er ikke i tvil om at soldater på bakken vil være sentralt også i fremtiden.
– Det går aldri av moten, sa han. Her er det mannen med erfaring fra mange år i Afghanistan, hvor han møtte Taliban utrustet med enkle våpen, men med sterk vilje, som uttaler seg.

Generalmajor Eirik Kristoffersen vil i fremtiden legge mer vekt på aktiv strid, bakhold og ildoverfall. I tråd med tanken om et mer robust HV har han allerede tilført troppene maskingevær og gjeninnført begrepene infanteriog jegertropp. Retningen er klar.

To utsagn markerer hans prioriteringer:
• Soldater og trening er viktigere enn moderne utstyr.
• Jeg ønsker årlige øvinger for alle, for å knytte lag og tropper nærmere sammen, selv om det resulterer i kortere øvelser av to-tre dagers varighet.

For å få til mer effektiv trening trengs det imidlertid penger, og her faller antakelig nyheten om at regjeringen vil styrke HV i 2019-budsjettet i god jord.

Når det gjaldt materiellsituasjonen i HV, begynner det å lysne ifølge Keristoffersen:

• HK 416 vil bli det primære personlige våpenet. I dag har man fire ulike kalibre. – Vi må få færrest mulig kalibre. Dette er viktig ikke minst på grunn av etterforsyningen.
• Leveransen av utstyr er i rute, og beredskapslagrene fylles nå opp med ammunisjon. Så på dette området er HV-sjefen ikke bekymret.

Kristoffersen er imidlertid bekymret over rekrutteringen til HV, særlig i «grisgrendte strøk». Det omfatter viktige områder som Fosen, hvor hovedkampflybasen ligger, og i Evenesområdet med flyplass. I tillegg sliter man med rekrutteringen i Finnmark, et område som har fått økt prioritet.

Kristoffersen mener at geografisk tilhørighet må bli et viktig kriterium når man konkurrerer om plass i Forsvaret, slik at rekrutteringen til HV kan styrkes. For å bedre på situasjonen vil Kristoffersen gjennomføre en prøveordning med seks måneders rekruttskole.

Les hele artikkelen her

Foto: Norges Forsvarsforening