Forsvaret tilbakeviser påstandene om at Finland betaler mindre for sine F-35 fly enn Norge.

Opp igjennom årene har media funnet det interessant å trekke frem påståtte og mulige svakheter ved Norges kampflykjøp, enten det har dreid seg om flyenes beskaffenhet eller prisen vi betaler. Gang på gang er påstandene blitt tilbakevist.

Det er ikke godt å si hva som er motivet for denne interessen. Vi vet at det var vanskelig, for både svensker og briter at Norge valgte å inngå samarbeid med USA og en rekke andre land om å utvikle et femte generasjons kampfly som har de egenskaper et moderne kampfly må ha.

At F-35 er et svært avansert fly er hevet over enhver tvil. Selv om man i noen politiske kretser mer enn gjerne peker på feil såvel ved flyet som ved flykjøpet, så er F-35 de facto en av de aller mest potente kapasiteter det norske forsvaret har.

Les mer om kamflyet F-35 her.

Les her om F-35 som nå er i full beredskap på Evenes flystasjon

ÅPENBART FEIL
Denne gangen er det NTB som mener å ha funnet ut at Finnland betaler 440 millioner kroner mindre per fly enn det Norge i gjennomsnitt betaler for samme type fly.

Moxnes i partiet Rødt var straks ute med å kreve svar fra regjeringen, men det tok ikke lang tid før brigader Jarle Nergård i kampflyavdelingen i Forsvaret kunne bekrefte det åpenbare, nemlig at journalisten hadde regnet feil.

Det har jo skjedd en rekke ganger før, og det har gjennom årene nærmest blitt en rutine for ansvarlige forsvarsfolk å tilbakevise påstander om feil, mangler og overskridelser knyttet til kampflykjøpet.

PRISEN SUNKET KRAFTIG
Brigader Nergård opplyser at NTB har gjort den klassiske feil å ta med de totale norske og finske prosjektkostnadene for begge land i beregningene, som inkluderer fly, våpen, utstyr og mye annet, og fordelt disse på det antall fly.

Det faktiske forhold er at prisen på kampflyet har sunket kraftig siden starten og nærmest er flatet ut. Den prisen finnene opplyser at det betaler for hvert fly er 83 millioner dollar, og ikke så langt fra hva Norge har beregnet at vi betaler per fly.

INGEN BEDRE «DEAL» FOR FINLAND
Det er viktig da å merke seg at påstanden om at finnene har gjort en bedre «deal» enn Norge er feil. Det er riktignok slik at Norge relativt sett betalte mer for sine fly innledningsvis fordi Norge var tidligere ute med sitt kampflykjøp.

De norske kampflyene som nå er skiftet ut, av typen F-16, er over 40 år gamle og måtte skiftes ut på et tidlige tidspunkt enn de finske som er 15 år yngre enn de norske.

Norge burde være glad for at Finnland nå kjøper kampfly av typen F-35. Ikke bare gir dette et unikt tilskudd til kampkraften i Norden, det er også slik at dersom det blir produsert flere fly, vil dette redusere kostnadene per fly for senere oppgraderinger.