Norges Forsvarsforening er ikke imponert over regjeringens innsats for å styrke Forsvaret. I en artikkel i nettavisen Altinget skriver foreningens president, Arne Bård Dalhaug at regjeringens utspill så langt nærmest representerer en tidlig skrinlegging av Forsvarskommisjonens rapport.

Dalhaug er også kritisk til regjeringens retorikk. Da statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem, utropte regjeringen nærmest Forsvaret til årets budsjettvinner, mens realiteten er at fint lite er gjort for å styrke Forsvaret i neste års budsjett.

– Den helt åpenbare konklusjonen er at Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett neste år på ingen måte svarer på de store sikkerhetsutfordringene som alle vårens utredninger peker på at er til stede i stort monn, skriver Dalhaug.

Dalhaug har bred bakgrunn fra forsvarsplanlegging, blant annet som sjef for Forsvarsstaben og som sjef for Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarsplanlegging.

Les artikkelen i Altinget her

DIREKTE MISVISENDE
Generalløytnanten viser til at både Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefens fagmilitære råd begge er kommet med analyser og konklusjoner som leder frem til et budsjettnivå som ligger langt høyere enn foreslått budsjett, og at det av den grunn blir direkte misvisende å utrope Forsvaret til årets budsjettvinner. Begge utredninger anbefaler bortimot en dobling av forsvarsbudsjettet. Det vil kreve en satsing på Forsvaret opp imot 3,5 prosent av bruttonasjonalprodukt.

MØTTE FORSVARSMINISTEREN
I et møte med forsvarsminister Bjørn Arild Gram tidligere i denne uken, pekte generalsekretær Knut Helge Hamre i Forsvarsforeningen på at størstedelen av økningen til Forsvaret i neste års statsbudsjett ligger i justering for prisøkning og en svak norsk krone samt at halvparten går til Ukraina.

– Foreningen stiller seg 100 prosent bak støtten til Ukraina, men den kommer altså ikke det norske forsvaret til gode, sa Hamre.

Generalsekretær Knut Helge Hamre: Størstedelen av økningen går til Ukraina, prisøkning og svak norsk krone

UTSATT
– Dermed er styrkingen av Forsvaret, i tråd med Forsvarskommisjonens løft nummer en, «umiddelbart budsjettløft på 30 MRD», utsatt til i hvert fall 2025. Kommisjonen anbefaler at dette krafttaket skal skje «uavhengig av tidsplanen» for neste LTP, sa generalsekretær Hamre.

I 2025 vil ha gått nesten to år siden kommisjonen la frem sine anbefalinger, og nesten tre år siden Russlands storangrep på Ukraina i februar 2022.

IKKE URIMELIG
I artikkelen i Altinget gir generalløytnant Dalhaug uttrykk for at de budsjettanbefalinger som er gitt av forsvarssjefen og Forsvarskommisjonen ikke kan betraktes som urimelig høye.

– Det kan synes som et høyt beløp, men under Den kalde krigen lå Norge på over tre prosent og vi levde fint med dette. Det er selvfølgelig slik at denne økningen ikke kan gjennomføres fra 2023 til 2024, skriver Dalhaug.

SKRIKENDE BEHOV
Det er heller ingen hemmelighet at Forsvaret trolig mangler nærmere 40 milliarder på å få vedtatt struktur til å virke som forutsatt. Det er blant annet særlig store mangler innenfor ammunisjon og reservedeler, fortsetter han.

Hvis Forsvarskommisjonen skulle bevege seg i retning av en heving av budsjettet med 30 milliarder over tre år (uten Ukraina-pengene) skulle budsjettet for 2024 ligget på omtrent 100 milliarder. Deretter plusset på 10 milliarder i 2025 og ytterligere 10 milliarder i 2026. På grunn av prisstigningen, vil selvsagt beløpene bli høyere, men dette illustrerer prinsippet. Man kan også starte med noe lavere tall og øke med mer enn 10 milliarder årlig etter hvert, skriver Dalhaug.

TAR IKKE INN OVER SEG
– Hovedkonklusjonen er at Regjeringen foreløpig ikke har vist gjennom bevilgningene til Forsvaret at den har tatt inn over seg den sterkt forverrede sikkerhetssituasjonen som beskrives i Forsvarskommisjonens rapport, og heller ikke den økonomiske banen som anses å være nødvendig.

Dalhaug avslutter med at han synes det egentlig er ganske frekt å skryte av at Norge beveger seg i retning NATOs mål om to prosent av BNP til forsvarsformål i 2026, og i tillegg påstå at Norge ligger foran tidsplanen, når alle vet at den ambisjonen som ble vedtatt i 2014 var at dette skulle være på plass i 2024.

INVITERER STORTINGET
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har nå, som tidligere annonsert,  invitert de parlamentariske lederne på Stortinget til møte om den nye langtidsplanen for Forsvaret. Det første møtet vil finne sted førstkommende mandag. Her vil både finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram delta, ifølge en melding fra Statsministerens kontor.

– Regjeringen ønsker å få innspill fra alle de politiske partiene i arbeidet med å lage en ny langtidsplan for Forsvaret. Dette blir den mest betydningsfulle langtidsplanen for Forsvaret på mange tiår, sier Støre.

Foto (NTB): Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem forslag til statsbudsjett for 2024.