– Moskva kan ikke få aksept for at landområder erobret ved angrepskrig blir en legitim del av Russland, skriver generalløytnant (P), Arne Bård Dalhaug i magasinet Norges Forsvar. Han mener en gradvis oppheving av sanksjoner må knyttes sammen med tilbaketrekning fra okkuperte områder i Ukraina.

Å endre internasjonale grenser gjennom angrepskrig er noe de aller fleste land i verden vil kunne enes om, både demokratier og de som ikke er det, skriver Dalhaug.

Han mener dette budskapet må tydeliggjøres langt mer i vestlig kommunikasjon.

Alt omkring situasjonen i Ukraina dreier seg dypest sett om å styrke prinsippet om det uakseptable i å endre internasjonalt anerkjente grenser gjennom krigføring, det vil si den regelbaserte verdensorden, ifølge Dalhaug.

MÅ BYGGE ENIGHET
– Nå må kravene fra Vesten være at land i Kremls nærhet skal kunne bevare sin suverenitet, være demokratiske og fritt kunne velge sin tilknytning til internasjonale organisasjoner. Vesten trenger å bygge enighet om hva slags endringer fra dagens Russland som må på plass før det blir akseptabelt å påbegynne en normalisering av forholdet til Kreml, skriver generalløytnanten.

Generalløytnant Arne Bård Dalhaug har lang fartstid i Forsvaret og i internasjonale organisasjoner. I tillegg til å ha tjenestegjort som stabssjef i Forsvaret, vært norsk representant i NATOs militærkomité og bli valgt til sjef for NATO Defence College i Roma, har Dalhaug flere års bakgrunn som leder for OSSEs observatørkorps i Luhansk etter den russiske interveneringen i 2014.

STARTE TIDLIG
Dalhaug mener at en endring av krigens gang som aktualiserer en diskusjon om hva som kan og hva som ikke kan akseptertes, ikke behøver å være langt unna, og understreker  at det er nødvendig å starte tidlig med å bygge konsensus rundt prinsippet om ikke å endre anerkjente grenser gjennom krigføring.

Dalhaug har ingen tro på at Russland vil bli et liberalt demokrati.

Det er umulig å si hva som kommer etter Putin. Det beste vi kan håpe på fremover er en «fredelig» autoritær ledelse i Kreml, ifølge Dalhaug. Men hvis Putin skulle bli avløst av en ny diktator med imperialistiske ambisjoner, da trengs en solid vestlig enighet om at isolasjon, sanksjoner og avskrekking må opprettholdes på ubestemt tid.

Dalhaug mener en politisk normalisering og en gradvis oppheving av sanksjoner må knyttes til tilbaketrekning fra ulovlig okkuperte områder i Ukraina.

– Moskva kan ikke få aksept for at landområder erobret ved angrepskrig blir en legitim del av Russland. Respekten for internasjonalt anerkjente grenser krever dette, skriver han.

ET ENDRET RUSSLAND
Den  understreker at hovedbudskapet fremover må være at det bare er et endret Russland som en gang i fremtiden kan komme ut av dagens pariastatus og gjøre seg fortjent til å bli ansett som en del av et sivilisert Europa. Russlands vei tilbake vil være lang og tornefull, og tidkrevende, hvis det i det hele tatt skulle komme til å skje.