– Vi må finne en løsning på helikoptersiden til Kystvakten og fregattene. Det ser jeg ikke at det er rom for å gjøre innenfor gjeldende langtidsplan, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen på sin årige pressekonferanse der han presenterte Forsvarets årsberetning.

Det er nå 17 år siden Forsvaret besluttet å bestille 14 helikoptre av typen NH90 til Kystvakten og fregattene. Bare halvparten er levert.

– Jeg har anbefalt at helikoptrene prioriteres til fregattene fremfor Kystvakten fordi det ikke finnes reelle alternativer til NH90 på fregattene, sa forsvarssjefen.

– Det er tydelig at NH90 ikke kan levere den kapasiteten Forsvaret har behov for. For meg er det viktig at vi finner gode løsninger for både fregattene og for Kystvakten, har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen uttalt ved en tidligere anledning.

Av de tilsammen 14 helikoptrene som er bestilt er seks helikoptre planlagt levert til fregattene og åtte til Kystvakten.

Ved Kystvaktens base på Sortland er forslaget møtt med forståelse.

– Vi innser at maksimal produksjon med NH90 ikke kan betjene både Kystvakten og marinen. Derfor skjønner vi at anbefalingen er gitt, uttaler Kystvakten.

Det første helikopteret i endelig versjon er nylig levert, og ytterligere syv helikoptre i denne endelige versjonen skal leveres i løpet av 2018 og 2019. Helikopteret er således under innfasing og det gjenstår mye før NH90-systemet er i full drift.

På pressekonferansen pekte forsvarssjefen på at den langtidsplanen som er vedtatt er under betydelig press. Både fra interne og eksterne aktører. Forliket mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet i desember 2017 om å styrke Hæren og Heimevernet gjør at budsjettene ikke går opp. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene har også ført til at Forsvaret må bruke rundt 100 millionerkroner mer årlig i økt beredskap i Finnmark enn det er budsjettert med. Forsvaret har også problemer med å nå de kravene som er satt til effektivisering.

– Det er urealistisk å forvente at man skal løse flere oppgaver med den økonomiske rammen vi har fått, sa Bruun-Hanssen.

Les hele beretningen her.

Foto: Forsvaret

Vil du være med på å gjøre Norge tryggere?
Meld deg inn i Norges Forsvarsforening

Målet med Norges Forsvarsforenings arbeid er å bidra til at Norges frihet, uavhengighet, fred og sikkerhet ivaretas gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og sivil beredskap. Dette gjør vi ved å engasjere oss i hele spekteret av mulige anslag mot vår sikkerhet og holde et våkent øye med de instanser som hver på sin måte har ansvar for at vi skal føle oss trygge her i landet. Målgruppene for vårt arbeid er politikere, beslutningstakere og media, ledere i militært og sivilt beredskapsarbeid, foreninger og organisasjoner som er opptatt av Forsvaret, samfunnssikkerhet og beredskap. Meld deg inn i Norges Forsvarsforening i dag!

Meld deg inn her.