– Det er ingen selvfølge at NATO består, sier NATOs stabssjef Torgeir Larsen til NRK. USAs president Donald Trump har tidligere sagt at NATO er utdatert og på sin Europareise var han krystallklar på at europeiske land må bidra mer.

– Man kan ikke ta for gitt at noen internasjonale institusjoner består i dagens internsjonale klima. Heller ikke NATO, sier Torgeir Larsen.

– Alle internasjonale institusjoner i dag lever under et press. En endringstakt politisk, både mellom land og internt i land gjør at internasjonale institusjoner, også NATO er nødt til å endre seg i en raskere takt enn noen gang før. Det gjør NATO, men det er ikke en selvfølge at man klarer det.

På spørsmålet om han tenker at NATO rett og slett kan bli løst opp på sikt, svarer han at han ikke tror det. Han er derimot overbevist om at NATO er et ganske annet NATO om ti år. Det er bare noen uker siden at to av kandidatene i første runde i det franske presidentvalget nærmest ville ut av EU og NATO. Dette skjer i et land som har vært med på å stifte både EU og NATO.

Blant de saker som har vært diskutert på NATO-møtet i Brussel sist torsdag, der Donald Trump ble ønsket velkommen, er hva de enkelte NATO-land bidrar med til fellesskapet. På møtet sa Trump at europeiske land må å gjennomføre en kraftig opprustning de neste årene.

Her gikk han til kraftig angrep på det han mener er Europas «kroniske underbetaling».

– Mange av landene skylder massive mengder penger for tidligere år, sa Trump.

Alle de 28 landene i NATO har forpliktet seg til målet om å arbeide for å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar innen 2024. I dage er det imidlertid bare fem land som oppfyller kravet.

I sin tale omtalte Trump målet som «det absolutte minimum» av hva som er nødvendig. – Selv to prosent er ikke nok for å takle dagens veldig reelle og grusomme trusler, sa Trump.

Mange forskere har vanskelig for å tro at målet lar seg oppfylle og viser til at hvis for eksempel Tyskland skulle øke sitt forsvar til to prosent av BNP, ville de få et forsvarsbudsjett på størrelse med Russland.

Prosent av BNP fordelt på NATO-land (NATOs egne tall):

Luxembourg    0,42 %
Spania               0,90 %
Belgia                0,91 %
Tsjekkia            1,01 %
Canada             1,02 %
Slovenia           1,02 %
Ungarn             1,02 %
Albania             1,11 %
Italia                 1,11 %
Slovakia           1,12 %
Danmark         1,14 %
Nederland       1,16 %
Tyskland          1,20 %
Kroatia             1,21 %
Bulgaria           1,30 %
Portugal          1,38 %
Romania          1,41 %
Latvia               1,46 %
Snitt Europa   1,47 %

Foto: Forsvaret