Regjeringen legger nå frem ett nytt investerings-forslag for Stortinget. Forslaget innebærer at Hæren får oppgradert sine stridsvogner av typen Leopard. I tillegg får Hæren et nytt mobilt luftvern. Investeringene er i størrelsesorden fire milliarder kroner.
– Vi gjør investeringer som er viktige for framtiden til Hæren, og for evnen til å bygge en troverdig krigsforebyggende terskel, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til TV2.

– Leoparden er selve spydspissen i det norske landforsvaret, sier Odd J. Nytrøen, sjef for Panserbataljonen i Brigade Nord. Slagkraften i denne gjør at vi kan slå en fiendtlig landstyrke hvor den enn måtte være. Dette er veldig gode nyheter, sier brigader Eldar Berli, sjef for Brigade Nord.

Hæren får også tilført et nytt mobilt kampluftvern. I første omgang skal nærmere fire milliarder kroner investeres.

– Det blir bedre ildkraft gjennom en oppgradert og bedre kanon med nytt ild-delingssystem og det blir bedre beskyttelse med mer og bedre pansring, og sist men ikke minst: Det blir et bedre sambandssystem som gjør oss i stand til å operere i nettverk sammen med andre avdelinger, sier sjefen for Panserbataljonen i Brigade Nord.