Norges Forsvarsforening og Norsk Reservistforbund (NROF) inviterer til nordisk seminar om muligheter og utfordringer ved et samlet Norden i NATO.

Møtet arrangeres i Fanehallen på Akershus festning lørdag 5. november fra kl. 1000 til kl. 1400, med deltakere fra Danmark, Sverige, Finland og Norge.

Påmelding innen fredag 28. oktober her: post@sekr-nrof.no

Samarbeidet mellom de nordiske landene har lange historiske linjer både i politikken og på det militære feltet. Sveriges og Danmarks søknad om medlemskap i NATO har allerede ført til økt møtevirksomhet mellom de respektive lands militære og politiske ledelse.

– Vi er tettere enn vi har vært noen gang, det nordiske samarbeidet er veldig viktig for Norge, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen under sitt møte med de nordiske forsvarssjefene nylig.

– Alle Nordiske land har både egne og felles utfordringer. Et NATO medlemskap vil skape en ny dynamikk mellom de nordiske landene, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram da de nordiske forsvarsministrene møttes i Kirkenes i sommer.

Nå har du anledning til å møte ekspertene på området og bli kjent med mulighetene og utfordringene ved et utvidet NATO.

P R O G R A M

0930 – 1000 Registrering
1000 – 1005 Velkommen og innledning
1005 – 1035 Sverige – Från kalla kriget till Natomedlem
Krister Edwardson, Kungl Krigsvetenskapsakademien
1040 – 1110 Danmark – Et dansk syn på Norden i Nato
Jeppe P. Trautner, PhD External lecturer Department of Politics and Society, Aalborg University
1115 – 1145 Finland – Prospects of Finnish NATO membership and the implications for the Finnish Defence Forces
Colonel Janne Kempas, Defence Attaché to Norway, Denmark and Iceland
1200 – 1240 Lunsj
1240 – 1300 Betraktning rundt utvidet NATO-område
Øystein Bø, Utenriksdepartementet
1300 – 1320 Betraktning rundt utvidet NATO-område
Konstreadmiral Solveig Krey, Sjef operasjoner, Forsvarsstaben
1320 – 1400 Spørsmål
Bildet (Forsvaret): Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sammen med
den svenske forsvarssjefen Micael Bydén i Oslo i sommer.