Den kritiske mangelen på luftvern har vært påpekt i flere forsvarsstudier og av flere forsvarssjefer. Behovet er også reflektert i Stortingsmeldinger og proposisjoner og var langt fremme i den politiske debatt sist høst. Men hvor ble det av debatten, er trusselen forstått, og er dette bare en militær utfordring?

Det er etablert gode planer for mottak av forsterkninger, men for at vi i det hele tatt skal kunne dra nytte av disse forsterkningene, må områdene hvor forsterkningene skal ilandsettes forsvares.

Dette vil Norges Forsvarsforening og Luftmilitært Samfund belyse på Luftvernseminaret som arrangeres i
Gamle Logen i Oslo, torsdag 4. november kl 0900-1500.

Møtet er gratis og åpent for alle.

Meld deg på innen 28. oktober: luftmils@online.no

Bildet: Iskander er et relativt nytt russisk missil med en rekkevidde på ca. 500 km og utgjør en ny trussel for Norge og andre europeiske land.

Her er programmet: