Den Irakske regjering har meddelt overfor generalsekretær Jens Stoltenberg at de ønsker fortsatt støtte fra NATO. Det gjelder de mannskaper som deltar i NATOs program for opplæring og rådgiving av landets sikkerhetsstyrker.

Dette betyr at Norge vil viderefører det militære bidraget til opptrening av sikkerhetsstyrker i Irak, foreløpig ut 2020. De rundt 70 norske soldatene deltar i koalisjonsstyrken Operasjon Inherent Resolve. Styrkebidraget er lokalisert i Anbar-regionen i Irak.

Norge vil i løpet av året stille med ca. ti personer til NATOs operasjon i Irak (NATO Mission Iraq, NMI) , og beholder et lite logistikkelement i Jordan for å støtte operasjonene i Irak.

Den internasjonale koalisjonen har, sammen med irakiske styrker vært et viktig bidrag til å frata ISIL territoriell kontroll i Irak.

– ISIL er svekket, men opererer fortsatt som en terrororganisasjon med store finansielle og personellmessige ressurser. De har fortsatt evne til å gjennomføre terroraksjoner og utgjør en betydelig trussel, både i regionen og globalt, sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte de norske styrkene i Operasjon Inherent Resolve.

I dag deltar tilsammen 500 personer fra NATO for å styrke kapasiteten til irakske sikkerhetsstyrker.

Det er bred politisk enighet i Norge om å bidra til å bekjempe ISIL ved å stille med rådgivere. Også Arbeiderpartiet gir sin uforbeholdne støtte til det norske engasjementet.

Lederen for Utenriks- og forsvarskomiten, Anniken Huitfeldt uttrykte det nylig slik:

– Mens vi i Norge opplever størst sikkerhetstrussel i nord, opplever Nato-landene i sør å være mer utsatt for terrororganisasjoner i Midtøsten og Nord-Afrika. Hvis ikke vi ønsker å stille opp i kampen mot deres største sikkerhetstrussel, kan vi ikke regne med at de vil stille opp for oss i våre nærområder, sier hun.

Foto: Forsvaret