– Antall terrorangrep i Europa vil holde seg der de er eller kanskje øke litt, sier sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.

Lunde holdt onsdag innlegg på samfunnssikkerhetskonferansen i Stavanger. Hovedbudskap var at IS er på vikende front, og at dette kan bety økt terrorfare for Europa i det kommende år.

Ettersom IS taper terreng i Syria og Irak, kan de komme til å fokusere på terrorangrep i Europa, hevder han. – Det kan virke som at IS, ut ifra sitt propagandamagasin, vil styrke sitt fokus på vesten, sier Haga Lunde.

Ifølge Lunde er rundt 50.000 IS-krigere blitt drept siden 2014. Videre har organisasjonen mistet cirka 50 prosent av sine landområder i Irak og 25 prosent av områdene i Syria. Inntektene skal også være redusert med 50 prosent.

Faren for såkalte inspirerte og delegerte angrep er størst ifølge E-sjefen. Delegerte angrep er angrep som utføres av IS sine sympatiserer i Europa spom blir oppfordret til å drive terrorvirksomhet.

Inspirerte angrep kan gjøres av enkeltpersoner som blir inspirert av IS sin propaganda – ofte via sosiale medier.

Terrorfaren i Norge er imidlertid uendret, sier Haga Lunde.

– Norge er ikke et prioritert mål for hverken ISIL eller Al Qaida sin ledelse, men organisasjonene anser Norge som et legitimt mål.

Samtidig hevder E-sjefen at trusselen mot norske mål vil øke hvis IS og Al Qaida konkret inkluderer Norge i sine erklæringer og trusler.

– Så langt ser vi ingen slik prioritet, sier han.

Men mens IS svekkes, er Al Qaida på fremmarsj. Det fryktes at flere av de sunnimuslimske krigerne som nå har tapt for regimestyrkene i Aleppo, vil slutte seg til terrororganisasjonen.

Dette kan bety en økt terrorfare for Europa og Norge på lang sikt, men ikke i 2017.

– Gruppens primærfokus vil være lokale konflikter og alliansebygging, sier Lunde.

Selv om IS taper terreng i Midtøsten, mener Haga Lunde likevel at retur av europeiske fremmedkrigere vil få begrenset innvirkning på terrortrusselen i 2017.

– Det er begrenset hvor mange som vil komme tilbake. For det første vil mange bli drept i kampene i Midtøsten. Videre vil dem som vil bort få det vanskelig med å komme tilbake til Europa. Dette fordi desertering straffes med døden. Det vil også bli vanskelig for dem å slippe inn i et vestlig land igjen. Dessuten vil flere av dem som klarer å komme tilbake, bli rettsforfulgt, sier han.