TERROREKSPERTER tegnet et dystert bilde av sikkerhetssituasjonen i Europa på Forsvarsforeningens sårbarhetskonferanse i Oslo i går, skriver Aftenposten i dagens leder. Den såkalte islamske staten (IS) taper militær og økonomisk slagkraft i Syria og Irak. Men det betyr ikke at terrorfaren i Europa reduseres.

Nettverkene i Europa er fortsatt virksomme. I sin propaganda oppildner IS sine tilhengere og sier at de er pliktige til å fortsette kampen. IS-trusselen mot Europa blir mer kompleks og uforutsigbar i tiden som kommer, ifølge Etterretningstjenestens analyser.

IS VURDERER NORGE som et legitimt, men ikke prioritert mål, mener E-tjenesten. Grunnen er blant annet at Norge ikke har noen eksponert posisjon i de militære aksjonene mot IS.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fastholder imidlertid at ekstrem islamisme utgjør den største terrortrusselen. Som i den åpne trusselvurderingen fra februar i år mener PST at forsøk på terrorangrep inneværende år er «mulig.» I 2015 ble det vurdert som «sannsynlig».

Denne forsiktige nedskaleringen skyldes at det ekstreme ekstremistmiljøet i Norge er svekket på grunn av fengslinger, avskallinger og dødsfall blant dem som har reist til Syria som fremmedkrigere. Rekrutteringen er blitt mindre.

PST GJENTAR altså sin vurdering fra i vinter om at terrorfaren er noe redusert. Den oppmerksomhet politiet retter mot de mest ytterliggående miljøene, har gledelig nok båret frukter.

Men det er ingen grunn til å trappe ned innsatsen. Et Midtøsten i dyp krise og emigrantstrømmer mot Europa betyr at arbeidet mot radikalisering og ekstremisme må drives i et meget langsiktig perspektiv.

En analyse som PST nylig har gjort av personer som har vært i deres søkelys, tyder på at den uten sammenligning viktigste innsatsen handler om forebygging.

EKSTREM ISLAMISME i Norge er ifølge undersøkelsen et multietnisk fenomen, dominert av unge menn med
lav utdanning og svak tilknytning til arbeidslivet. Mange har kriminell bakgrunn med volds- og narkohistorikk. Religionens betydning tones ned.

Dårlig økonomi og sosiale problemer gir ikke noen fullgod forklaring på hvorfor noen muslimer trekkes mot ekstreme miljøer og kan stå i fare for å bli rekruttert til terror.

Men at slike sosioøkonomiske faktorer skaper økt sårbarhet, er det liten tvil om. Derfor er det riktig å
satse på utdanning og arbeid. Satsingen må bare pågå lenge nok og med tilstrekkelig kraft, mener avisen.