Fra i går ble også Island medlem av Joint Expeditionary Force, JEF.

JEF er en flernasjonal styrke ledet av Storbritannia, som skal kunne settes inn på kort varsel i tilfelle en krise. Formålet med JEF-samarbeidet er å styrke de enkelte medlemslandenes sikkerhet og samtidig bidra til NATOs samlede styrkeposisjon i Nord-Europa.

Fra før består JEF av styrker fra Storbritannia, Norge, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Nederland og Sverige. Nå også fra Island.

JEF er en styrke som kan brukes i hele krisespekteret. Den kan operere alene, eller stilles til rådighet for NATO, FN, EU eller andre nasjoner i alt fra humanitære redningsoppdrag til skarpe operasjoner.

JEF ble opprettet i 2012 og Norge ble innmeldt i 2014.