Terrorgruppen Isil kontrollerer fremdeles områder i Syria og er fortsatt tilstede i Irak og utgjør en alvorlig trussel mot Europa og andre regioner. – Vi skal fortsette å ta vår del av ansvaret for å bekjempe Isil, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Stortinget i dag.

Utenriksministeren og forsvarsministeren orienterte i dag Stortinget om Norges bidrag i kampen mot Isil og øvrig sivil støtte til Irak og Syria. Koalisjonen og lokale aktører har frigjort det meste av områdene som Isil tidligere kontrollerte, men vi står på terskelen til en ny fase i kampen mot Isil.

Utenriks- og forsvarsministeren redegjorde for Stortinget om hvordan Norge fortsetter sitt bidrag i kampen mot Isil. Foto: Forsvarsdepartementet
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har gjort rede for Norges fortsatte bidrag i kampen mot Isil. Foto: Forsvarsdepartementet

Norge er en stor humanitær giver til Syria-krisen og til Irak. For 2018 har regjeringen satt av 2,25 milliarder kroner til humanitær innsats for å hjelpe mennesker i Syria og nabolandene. Totalt bidrar Norge med ti milliarder kroner over fire år.

Norge øker også støtten til stabilisering og sårbarhetsreduserende tiltak i Irak. Støtten går blant annet til minerydding og til gjenopprettelse av grunnleggende helse- og skoletilbud i frigjorte områder. Vi bidrar også til kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold, og til å ta vare på de som har blitt utsatt for slik vold.

– Den norske innsatsen har bidratt til at over halvparten av de internt fordrevne irakerne – over tre millioner mennesker – har kunnet vende hjem. I tillegg arbeider Norge langsiktig og forebyggende for å hindre rekruttering til voldelig ekstremisme. Stabiliseringsarbeid vil bli stadig viktigere i tiden fremover. Vi må nå sikre at det vi har oppnådd i kampen mot Isil ikke går tapt, understreker utenriksministeren.

Forsvarets bidrag
I 2018 bidrar Forsvaret med 110 personell i kampen mot Isil. Bidraget fra Hæren skal trene og rådgi ledelsen i irakiske hærstyrker, mens spesialstyrkene skal trene, rådgi og støtte irakiske sikkerhetsstyrker når de forbereder og gjennomfører operasjoner i Irak. Forsvaret bidrar også med en kirurgisk enhet på om lag 20 personell for en periode på seks måneder.

– Irakiske styrker har fortsatt behov for og ønske om kapasitetsbygging for å bekjempe Isil. Derfor besluttet regjeringen å videreføre styrkebidragene og konsentrere innsatsen til Irak. Norge høster anerkjennelse for våre militære bidrag. De norske styrkene holder høy kvalitet og har lang erfaring. Norge har justert innretning og innsats kontinuerlig i takt med at kampen mot Isil endrer seg, og koalisjonens behov endres. Innsatsen vil gradvis reduseres og justeres, samtidig med at Iraks sikkerhetsstyrker settes i stand til å håndtere den resterende trusselen fra Isil, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Det militære bidraget er en integrert del av en helhetlig norsk støtte i kampen mot Isil, hvor sivile og militære virkemidler utfyller hverandre, sier forsvarsministeren.

Les forsvarsministerens redegjørelse her

Les utenriksministerens redegjørelse her

Foto: Forsvaret. På vei til Anah for å støtte ledelsen til 1.divisjon 28. brigade med deres angrep på å vinne byen tilbake fra ISIL. Oppdraget til den norske styrken er å trene og rådgi en brigade i den irakiske hæren.