Flere forskere og forsvarsanalytikere stiller seg skeptisk til at det ikke er luftvernsystemer på plass til å beskytte de første nye F-35-kampflyene som kommer til Norge. Først om åtte år vil langsrekkende luftvern være på plass. Ifølge kritikerne er forklaringen dårlig planlegging.

Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier til NRK at mangelen er alvorlig:

– Forklaringen er dårlig planlegging. Man har godtatt at man skal bygge en nesten ubeskyttet base med mange fly. Man har ikke sett konsekvensene av dette på strategisk nivå, sier Ulriksen.

Forsvarsanalytiker og tidligere flaggkommandør Jacob Børresen kaller det absurd.

– Det er et konkret uttrykk for hvor lite penger det er mulig å sette av til forsvar. Luftvernsystemet skulle vært på plass i forgårs, sier han.

Også hovedlærer og oberstløytnant Geir Ødegaard ved Forsvarets høgskole mener langtrekkende luftvern ideelt sett skulle vært på plass allerede.

-Langtrekkende luftvern er viktig, og blir viktigere med de truslene vi ser, uttaler han.

Seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet skriver i en epost til NRK at det nye langtrekkende luftvernet skal tilføres Forsvaret rundt 2025. Forstudien til anskaffelse av langtrekkende luftvern vil etter planen starte neste år, skriver departementet i eposten.

Les hele artikkelen på NRKs nettside

Foto: Forsvaret