Aftenposten skriver i en artikkel i dag at nye kampfly av typen F-35 kan bli stående på bakken av mangel på bevilgninger. Generalmajor Tonje Skinnarland, som er sjef for Luftforsvaret, sier til avisen at hennes store bekymring er om hun får nok penger til å utdanne tilstrekkelig med piloter og teknikere til de nye flyene.

– Vi har ikke en pilotkrise i dag. Men det er et sprik mellom det som er anbefalt og det som i dag ligger an til å bli utdannet, med tanke på det fremtidige behovet, sier Skinnarland.

Hun er i dag mest bekymret for tilgang på teknikere:

– Her og nå er jeg mest bekymret for teknikere. De er like viktige som piloter, og vi skal opp i et betydelig omfang, sier generalmajor Skinnarland.

Sjefen for Luftforsvaret er bekymret.

Ifølge Aftenpostens kilder mottok Skinnarland i høst analyser fra egen stab som viste røde tall for utdannelse av piloter på alle Luftforsvarets fartøy. Skinnarland bekrefter at det i dag er et sprik mellom antall flyvere kampflyprogrammet selv anbefaler, og det som nå utdannes. Det trengs også langt flere piloter enn dem som skal fly kampflyene, til opplæring, utdanning, til å lede flyoperasjoner og som rådgivere i Forsvarets operative hovedkvarter.

I flere tiår har norske politikere gitt penger til kapasiteter som delvis er blitt stående ubenyttet. Dette fordi kjøpene ikke er fulgt opp med nødvendige midler til å drifte dem.

Regjeringen har lovet å øke forsvarsbudsjettene i årene som kommer. Dersom regjeringen gjør alvor av å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO om å bruke to prosent av BNP på Forsvaret, kan deler av budsjettene bli brukt på drift av F-35.

Det er nå opp til forsvarssjefen å prioritere når han skal legge frem en forsvarsstudie for perioden 2021-24. Mandatet til studien skal foreligge denne våren.

Les Aftenpostens artikkel her

Foto: Forsvaret