Tyskland presses nå fra flere hold når det gjelder å godta donasjoner av stridsvogner av typen Leopard til Ukraina. Ifølge Wall Street Journal skal også USA ha akseptert å sende stridsvogner til Ukraina. Når det kan skje er mer åpent.

Den polske forsvarsministeren har allerede bedt Tyskland om tillatelse til å sende polske Leopard stridsvogner.

I dagens samtaler med den tyske forsvarsministeren, Boris Pistorius gjorde generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato det også klart at det haster med en avgjørelse.

– President Putin har bevist at han er villig til å betale en høy pris i denne urettferdige krigen, sa Stoltenberg, og la til at Putin ikke har forandret sitt mål om å legge under seg hele Ukraina.

– Russland planlegger nye offensiver, sa generalsekretær Stoltenberg.

Etter møtet med Stoltenberg uttalte den tyske forsvarsministeren at en beslutning kan komme snarlig.

Polen har allerede truet med å sende stridsvogner til Ukraina, uten Tysklands aksept.

Ifølge flere medier heller også USA i retning av å sende stridsvogner av typen Abrams M1 til Ukraina. Amerikanske tjenestemenn opplyser blant annet til Wall Street Journal at en kunngjøring vil komme i løpet av uken. En eventuell beslutning vil i så fall bli tatt i samråd med Tyskland, heter det.

Diskusjonen om stridsvogner skjer mens Ukraina forbereder en motoffensiv for å ta tilbake okkupert territorium fra Russland, mens Russland mobiliserer tropper for egne operasjoner.

Ifølge Walt Street Journal var det i en samtale mellom den amerikanske presidenten, Joe Biden og den tyske forbundskansleren Olaf Scholtz at USA endret sin holdning og gikk med på å sende amerikanske stridsvogner. Saken skal ha vært gjenstand for intense forhandlinger i over en uke.