Kontreadmiral Ketil Olsen blir i dag utnevnt til viseadmiral og ny sjef for Norges militærmisjon i NATO. Tre kvinnelige kontreadmiraler søkte jobben, men de ble alle vraket til den viktige stillingen. Olsen overtar etter Robert Mood, som gir seg 31. juli.

På forhånd hadde mange håpet at regjeringen ville benytte anledningen til å utnevne en av de tre kvinnene til den viktige stillingen som Norges general i NATO-hovedkvarteret i Brussel.

De kvinnelige søkerne var generalmajor Kristin Lund, kontreadmiral Elisabeth Natvig og kontreadmiral Louise Dedichen. Bare syv prosent av lederne i forsvaret er kvinner.

Olsen rykker opp en grad til viseadmiral, den nest øverste graden i det norske Forsvaret. Bare kongen, kronprinsen og forsvarssjefen, som er generaler og admiral – står høyere på den militære rangstigen. Også etterretningssjefen og sjefene for Forsvarsstaben og Forsvarets operative hovedkvarter er generalløytnanter. For øyeblikket har Norge en femte offiser på dette nivået, en generalløytnant som leder NATO-skolen i Roma.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har gjennom ansettelsen fulgt innstillingen fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen.