Her kan du se et utdrag fra et møte i Norges Forsvarsforening med historikeren, forfatteren og Kina-kjenneren Torbjørn Færøvik. Innslaget handler om Kinas ambisjoner om å bli en militær og økonomisk stormakt.

Norges Forsvarsforening

Norges Forsvarsforening arbeider for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og for at Norge alltid må ha et forsvar og en sivil beredskap som på en betryggende måte verner landets frihet, fred, uavhengighet og samfunnssikkerhet.