Regjeringen kunngjorde i dag en avtale om å øke våpenproduksjonen ved Nammo. Samtidig lover regjeringen å kjøpe artilleriammunisjon for 2,6 milliarder fra konsernet.

– Det er en ny sikkerhetssituasjon. Det er krig i Europa, og beredskapen er hevet. Det genererer stort behov for militært materiell, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram på pressekonferansen.

Konserndirektør ved Nammo, Morten Brandtzæg sier at dette er den største kontrakten Nammo har inngått noensinne: Han bekrefter også at kontrakten gir Nammo muligheten til å øke sin produksjon.

ØKT PRODUKSJONSKAPASITET
Det var i begynnelsen av oktober i fjor at regjeringen foreslo å sette av en halv milliard kroner til økt produksjonskapasitet ved Nammo. Nå har regjeringen gått lenger og gir garantier for kjøp av artilleriammunisjon for 2,6 milliarder kroner.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 skrev regjeringen at Ukraina vil ha et vesentlig behov for ammunisjon og våpen, og at allierte land, blant dem Norge, i tillegg vil ha behov for gjenskaffelse av de våpensystemer, ammunisjon og annet utstyr som er donert til krigen i Ukraina, og som er tatt ut av operativ struktur.

I forslaget skriver også regjeringen at dette vil komme norsk våpenindustri til gode og at en solid forsvarsindustri er viktig for får egen beredskap.

POLITISK ENIGHET
Det har vært bred enighet om dette på Stortinget. I Høyres alternative statsbudsjett har Høyre foreslått å sette av 375 millioner kroner til å bygge en ny produksjonslinje for ammunisjon i Norge.

Norge har donert forsvarsmateriell til Ukraina for vel seks milliarder kroner. Av dette finner vi 10.000 moderne, langtrekkende artillerigranater produsert ved Nammo. Det er primært luftvern, ammunisjon til luftvernet, artillerigranater og våpen med lang rekkevidde Ukraina ønsker seg av leveranser. Artillerigranater kan brukes til artilleriskyts av typen M109, som Norge allerede har donert, og som er i full virksomhet i krigen i Ukraina.

NORGE TRENGER Å FYLLE OPP
Nå har Norge behov for å fylle opp egne lagre og garantien på innkjøp av artilleriammunisjon for 2,6 milliarder kroner er et ledd i dette.

– Bestillingen innebærer at vi framskynder bestillinger på ammunisjon til vårt nasjonale forsvar. Det vil bidra til at vi bygger opp våre beredskapsbeholdninger raskere, og samtidig gi den norske bedriften Nammo bedre forutsigbarhet for å kunne gjøre ytterligere investeringer i produksjonskapasitet, sier forsvarsminister Gram.

ENORMT FORBRUK I UKRAINA
I dag forbruker Ukraina flere artillerigranater enn det er mulig å produsere. Samtidig er det et skrikende behov for å fylle opp med artilleriskyts i en rekke europeiske land.

Ifølge Wall Street Journal avfyrer Kyivs styrker rundt 6000 artillerigranater om dagen. Da kampene var på sitt høyeste brukte Russland på sin side mer ammunisjon på to dager enn hele beholdningen til det britiske forsvaret. Dette ifølge den britiske tenketanken Royal United Services Institute.

Morten Brandtzæg, som er administrerende direktør ved Nammo har opplyst at mangelen på raketter og granater i hovedsak skyldes en endring i de militære doktrinene i Nato, som i stedet for å ha fokus på bakkekamper i stil med andre verdenskrig, har fokusert på asymmetrisk krigføring mot usofistikerte motstandere.

Nammo er eid 50 prosent av den norske staten og 50 prosent av finske Patria, som igjen er eid 50,1 prosent av den finske stat og 49,9 prosent av den norske Kongsberg Gruppen.

Foto: NTB