Heimevernet har en tid drevet en kampanje for å skaffe instruktører til opplæringen av ukrainske soldater i Norge. Utdanningen starter i slutten av april i trøndelagsområdet. Samtidig øker regjeringen antall instruktører til britiske Interflex til 150.

– Dette er et norsk initiativ med fagutdanning innen sanitet, skarpskyting og lagfører geværlag, sier sjefen for HV-12, oberst Jens Christian Junge. Ifølge obersten har det ikke vært vanskelig å skaffe instruktører til oppdraget.

Heimevernet i Trøndelag arbeider nå med å legge til rette for å ta imot ukrainerne med losji og forpleining. Instruktører og tolker er også i ferd med å komme på plass. I første omgang kommer det rundt 100 soldater fra Ukraina.

Det er HV-12 som leder fagutdanningen sammen med HV-11 og HV-14. Lengden på kursene i Norge vil være fire-fem uker.

Opplæringen skal være ut 2023, men Heimevernet forbereder seg på at det kan bli lenger.

Oberst Junge mener man må være forberedt på å kunne tilby opplæringen så lenge krigen varer, og kanskje enda lenger.

STORBRITANNIA
I tillegg til opplæringen i Trøndelag, deltar Norge med et bidrag til opplæring av ukrainske soldater nord i Storbritannia. I løpet av fem intensive uker får soldatene grunnleggende soldatutdanning.

Ut over grunnleggende opplæring får de noe spesialkompetanse, blant annet innenfor ingeniørfag, paramedic, samband, panserbekjempelse og strid i bebygd område.

Det var i fjor at Storbritannia inviterte allierte land til å bIdra med denne opplæringen, som var godt igang allerede ved årsskiftet. Også her har interessen for å delta vært stor.

TRENE SIVILE
– Vi skal trene sivile uten tidligere militær erfaring. Gjennom få uker skal vi rett og slett sette dem i stand til å forsvare landet sitt. Dette blir deres første møte med militær utdanning, forteller en av instruktørene. Til daglig jobber han i det private næringslivet, men har flere år bak seg som yrkessoldat.

ØKER TIL 150 NSTRUKTØRER
Norge hadde i første omgang omtrent 75 instruktører som bidrar til det britiske initiativet, som er kalt Interflex. Gjennom 2023 legger regjeringen opp til å øke antallet instruktører til 150, som til sammen bidrar til opplæring i rammen av EUs treningsmisjon og Interflex Storbritannia.

Foto: Instruktører til OP INTERFLEX i England, under opptrening på Hegra festning. Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret