Knut Helge Hamre tiltrer stillingen som generalsekretær i Norges Forsvarsforening fra 1. januar, etter Christian Bugge Hjorth som har innehatt stillingen i ni år.

Hamre kommer nå fra stillingen som militærassistent til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, en stilling han også hadde da admiral Haakon Bruun-Hanssen var forsvarssjef. Arbeidet som militærassistent har gitt ham en unik erfaring og innsikt i arbeidet på toppnivå i Forsvaret, i hele bredden av Forsvarets virksomhet i inn- og utland, og i grensesnittet mot Forsvarsdepartementet, øvrige etater og i det politiske beslutningsnivået.

– Jeg er beæret og stolt over å tiltre stillingen som generalsekretær i Norges Forsvarsforening. Jeg håper jeg har den erfaringen og ballasten som skal til for å utvikle Forsvarsforeningen videre. Jeg blir heller ikke alene, for Christian har sagt seg villig til å bli med i en noe redusert stilling. Det er jeg takknemlig for.

Hamre har solid og bred erfaring fra Forsvaret. Gjennom en rekke år har han vært involvert i arbeidet med Forsvarets langtidsplaner, blant annet som nestleder for Forsvarsstudie-07. Her ledet han også den gruppen som arbeidet med Forsvarets operative struktur.

– Hamre har svært god oversikt over Forsvarets utvikling og utfordringer, spesielt fra de siste 6-7 årene, sier president Lars Myraune i en kommentar. Med den erfaringen han i tillegg har fra å arbeide i grensesnittet forsvarspolitikk, utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk har han de beste forutsetninger for å sette Norges Forsvarsforening på dagsorden, sier presidenten.

I 2008-2012 var Knut Helge Hamre forsvarsattaché til Storbritannia og Irland. Som Norges militære representant i Storbritannia var oppgaven å følge britisk forsvarspolitikk og utvikling og rapportere hjem. Attachéen formidler også norsk politikk og utvikling til britene. London har kanskje det største militærattachémiljøet i verden og gir mulighet for personlig kontakt mot en rekke nasjoner.

Hamre var også Director of Staff for det tyskledede ISAF-hovedkvarteret i Afghanistan (RC North) i 2014.
Like etter terrorangrepene 11.september 2001 ble Hamre beordret til det norske liaisonteamet i US Central Command i Tampa og i 2005 jobbet han som liaison til det britiske Permanent Joint Headquarters, som tilsvarer Forsvaret Fellesoperative hovedkvarter (FOH).

Knut Helge Hamre har tung utdannelse i Forsvaret. Etter krigsskolen er han uteksaminert fra Hærens stabsskole 1, Forsvarets stabsskole II, US Marine Corps Command and Staff College i Quantico. Han har gjennomgått sjefskurset ved Forsvarets høgskole og nasjonal UK-del av Royal College of Defence Studies i London.

Hans karriere startet på Infanteriets øvingsavdeling nr. 1 på Sessvollmoen i 1981. Etter uteksaminering fra Krigsskolen i 1986 jobbet han i ulike stillinger i Ingeniørvåpenet i Hæren som troppssjef, mobiliseringsoffiser og kompanisjef.

Han har vært instruktør og kullsjef på Krigsskolen Gimlemoen og var sjef for Personellavdelingen ved Ingeniørregimentet og sjef for Beordringsseksjonen i Hærstaben.