For litt over et år siden gikk det danske «Tilsynet med Efterretningstjenesten» ut og hevdet at tjenesten hadde drevet ulovlig overvåking av danske statsborgere. Nå har en kommisjon konkludert med at Efterretningstjenesten er fri for mistanke.

Det vakte atskillig oppmerksomhet, ikke bare i Danmark, men også her til lands at den danske etterretningstjenesten på ulovlig måte skulle ha overvåket ikke bare danske, men også nordiske borgere.

Varslere
I tillegg hadde varslere fortalt hvordan etterretningstjenesten hadde gitt tilsynet uriktige opplysninger, og som det ikke skulle vært nok, spionert på et av tilsynets medlemmer.

Anonyme kilder hadde videre hevdet at det foregikk et hemmelig samarbeid mellom den danske etterretningstjenesten og det amerikanske NSA (National Security Agency) og at tjenesten gjennom dette samarbeidet hadde gitt USA tilgang på informasjon fra danske interenttkabler som går til Norge og Sverige. Saken ble slått stort opp i DR.

En konsekvens av skandalen – som ble behørig kommentert i et stort antall skandinaviske medier – var at tidligere FE-sjef Lars Findsen og hans forgjenger Thomas Ahrenkiel ble suspendert fra sine stillinger i Efterretningstjenesten.

Nå har granskingskommisjon, opprettet av den danske regjeringen, konkludert med at det ikke er grunnlag for anklagen og lederne er gjeninnsatt i sine stillinger.

I kommisjonens rapport heter det at det ikke er grunnlag for å reise kritikk hverken i forhold til tjenesten, eller til de personer det gjelder.

Foto: Faksimile av den danske etterretningstjenestens nettsider.