Etterretningstjenestens lyttestasjon på Eggemoen ved Hønefoss har samlet opplysninger om norske borgere i en årrekke, melder NRK. Fra en hemmelig lyttestasjon ved Hønefoss er Etterretningstjenesten på jakt etter terrorister, men her samler de også inn store mengder persondata fra telefonsamtaler og sosiale medier også fra norske borgere, heter det.

I Politisk kvarter i NRK i dag morges ville ikke forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefte at den virksomheten E-tjenesten har drevet gjennom innsamling av data fra lyttestasjonene på Eggemoen ved Hønefoss kan være i strid med loven. I en i en epost sier Bakke-Jensen tvert imot at nordmenn ikke er blitt overvåket i Norge.

I Politisk kvarter kunne forsvarsministeren opplyse at Forsvarsdepartementet nå arbeider med en ny E-lov som skal være bedre tilpasset dagens teknologi. Han valgte ikke å kommentere spørsmålet om vi trenger en E-lov som er innrettet slik at E-tjenesten også kunne avlytte norske borgere, og viste i den forbindelse til den videre prosess knyttet til forslaget om en lovendring.

Også Etterretningstjenesten mener at det de gjør, er innenfor regelverket.

– Innhenting av metadata, også om enkeltpersoner, er hjemlet i lov om Etterretningstjenesten. Slik innhenting er verken i strid med norsk lov, den Europeiske menneskerettskonvensjonen eller andre deler av folkeretten, sier sjefen for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.

Men ifølge NRK er EOS-utvalget, Stortingets kontrollorgan med E-tjenesten, usikre på om den praksis E-tjenesten følger er lovstridig eller ikke.

– Vi har vært usikre på om den måten E-tjenesten har uført disse oppgavene på har vært tilstrekkelig hjemlet i dagens lov, sier lederen for EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer til NRK.

Venstre, Rødt og SV uttaler i NRK Nyhetsmorgen at E-tjenesten nå må raskt på banen med mer informasjon. Venstre sier at det kan tenkes at det er på tide med en full gjennomgang av E-loven., mens Rødt hevder at man burde kommet med politiske føringer tidligere.

Les her hva NRK skriver i en reportasje om saken.

Les hva VG skriver om saken her.

Foto: Christian Bugge Hjorth