Stormaktsrivaliseringen er blitt mer synlig de siste årene, noe som fører til krevende situasjoner for småstater som Norge, understreker forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en artikkel i januarnummeret av Norges Forsvar.

Det er USA, Russland og Kina som er de viktige aktørene, der Kina og Russland søker å styrke sin stilling internasjonalt og utfordrer amerikanske og europeiske interesser. Samtidig fortsetter den globale maktforskyvningen mot Asia, skriver han.

MAKT GÅR FORAN RETT
Vi har også sett at tilliten og støtten til internasjonal rett, internasjonale normer og institusjoner har blitt ytterligere svekket i året som har gått. Stormaktene er uenige om hvilke interesser og fellesgoder som er
viktigst. Makt går i økende grad foran rett.

For å opprettholde norsk sikkerhet er det avgjørende at internasjonale institusjoners legitimitet ivaretas, og at vi fremmer multilateralt samarbeid, heter det videre i artikkelen.

LØGNER OG USANNHETER
Det siste året har vi sett at flere ulike miljøer innenfor det som kan kalles vitenskapsfornektere og konspirasjonsteoretikere har funnet sammen i nye konstellasjoner. Andre vestlige land rapporterer om tilsvarende utvikling. Spredning av desinformasjon for å påvirke en motpart er ikke noe nytt, men den teknologiske utviklingen har skapt nye arenaer, senket kostnadene og økt effekten av å spre løgner og usannheter, ifølge forsvarsministeren.

SITUASJONSFORSTÅELSE
Regjeringen vektlegger fremdeles å bidra til en stabil og forutsigbar utvikling i nord. Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde, og med denne planen prioriterer vi økt tilstedeværelse og beredskap i nord. Vi styrker evnen til å etablere nasjonal og alliert situasjonsforståelse, og vi styrker vår samlede evne til suverenitetshevdelse. Forsvarets økte evne til å planlegge for, ta imot og operere sammen med
allierte styrker bidrar til å øke NATOs troverdighet i nordområdene.

Du kan lese hele artikkelen her

Foto: Forsvaret