Russlands utvidede krig mot Ukraina har også her hjemme i Norge satt fokus på behovet for reservister, skriver pensjonert generalløytnant Arne Bård Dalhaug i en artikkel i Forsvarsforeningens magasin, Norges Forsvar.

I artikkelen peker Dalhaug på at reservistordningen er en billig måte å holde på beredskap personer til å kunne bemanne en større struktur enn den som er i daglig drift.

Han hilser velkommen de forslag til endringer i Forsvarsloven som Forsvardepartementet nå har lagt frem og som gjør det mulig å øke styrkestrukturen. Han mener imidlertid det vil være mulig å øke styrkestrukturen utover det man så langt legger opp til.

I artikkelen beskriver generalløytnanten hvordan Ukraina har bygget opp sitt forsvar fra 2014 til i dag. I 2014 var det ukrainske forsvaret et «tomt skall». I løpet av åtte år har det vokst til å bli en formidabel kampstyrke, blant annet ved bevisst å bygge opp et stort antall reservister av alle kategorier.

I Ukraina har de benyttet seg av den amerikanske modellen som kalles Reserve Officers Training Corps (ROTC). I praksis betyr dette at studenter går på et sivilt universitet, følger en del militær opp­læring, får utdannelsen betalt og forplikter seg til en eller annen form for tjeneste, skriver Dalhaug.

I tillegg har også Ukraina siden 2017 hatt et eget program for å rekruttere nyutdannede med kunnskap det militære trenger. De blir lønnet, gitt en bonus og etter 18 måneder går de over til å bli reservister.

Her i Norge tar Høyres Hårek Elvenes til orde for økt bruk av reservister. Elvenes er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen og Høyres forsvarspolitiske talsperson. I et intervju med Norges Forsvarsforening sier han at flere resrvister vil styrke Forsvaret og bidra til økt forsvarsvilje.idra til økt forsvarsvilje.

Les Dalhaugs artikkel om hvordan Ukraina har  bygget opp sitt forsvar etter 2014 her.