Generalmajor Kristin Lund er som første kvinne innlemmet ved International Hall of Fame ved U.S. Army War College i Pennsylvania. Lund ble historisk da hun i august i fjor som første kvinne overtok som øverstkommanderende for en FN-styrke, nærmere bestemt FNs fredsbevarende styrke på Kypros (UNFICYP).

– Min erfaring er at folk setter pris på en kvinnelig leder. Jeg har en god stab rundt meg og jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, sa Lund under seremonien i USA.

53 offiserer er tidligere innlemmet ved International Fellows Hall of Fame ved U.S. Army War College i Pennsylvania.

Krigsskolen har uteksaminert 1.380 offiserer siden den startet opp i 1988 og er en kjent institusjon.

– Jeg er stolt over å være første kvinne som innlemmes i Hall of Fame, og at en kvinne fra Norge ble den første, kjennes helt riktig, sa Lund under seremonien.

Kristin Lund har laget FN-historie, sa generalsekretær Ban Ki-moon da han utnevnte generalmajor Kristin Lund til sjef for FN-styrkene på Kypros.

– I de 66 årene FN har holdt på med fredsbevarende operasjoner har vi hatt en rekke mannlig øverstkommanderende, men Kristin Lund sprenger i dag glasstaket ved å bli den første kvinnen i en slik stilling, sa generalsekretæren da Lund begynte i stillingen. Ban Ki-moon la vekt på Kristin Lunds lange erfaring med internasjonale operasjoner.